Hoe weten eekhoorns dat de omgeving veilig is? De wilde grijze eekhoorn blijkt dit af te leiden aan de geluiden waarmee zangvogels met elkaar communiceren.

 

Eekhoorns zorgen voor opmerkelijk resultaat onderzoek

Amerikaanse wetenschappers van het Oberlin College onderzochten wilde grijze eekhoorns. In twee gebieden waar deze dieren leven, lieten de onderzoekers verschillende geluiden horen.

Bij de geluiden van een roofvogel bleven de eekhoorns alert. Hun oplettendheid werd echter minder zodra de eekhoorns het geluid van zangvogels hoorden. Dit werd vergeleken met een gebied waarin geen geluiden afgespeeld werden. Daarin bleven de dieren hun alertheid behouden.

 

Conclusie onderzoek

Volgens de betrokken wetenschappers laat hun onderzoek zien dat wilde grijze eekhoorns het gezang van de vogels gebruiken om de veiligheid van hun omgeving te bepalen. Hun bevindingen publiceerden ze in het blad PLOS ONE.

 

Eekhoorns en zangvogels leven niet samen

Alhoewel zangvogels een belangrijke hulpbron voor wilde grijze eekhoorn blijken te zijn, leven de dieren niet samen. De dieren verblijven vaak in dezelfde gebieden, maar uit niets blijkt dat de eekhoorns hun gevederde buren opzettelijk volgen.

 

Taal der dieren

Dat de onderlinge taal van andere dieren voor eekhoorns ook betekenis blijkt te hebben, is bijzonder. Doorgaans gebruiken soortgenootjes hun eigen ‘woordenboek’ om elkaar te waarschuwen. Deze dierentalen bestaan veelal uit een combinatie van geluiden en lichaamstaal:

 

 

 

 

Bron: nu.nl