Rechtbank Noord-Nederland zet een streep door het afschot van 67 soorten zoogdieren en vogels op en rondom Groningen Aiport Eelde. Dat is de uitkomst van een juridische procedure aangespannen door dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life.

 

Af van 67 diersoorten voor Groningen Airport Eelde

Begin vorig jaar gaf de provincie Drenthe toestemming om 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren af te schieten in het belang van de vliegveiligheid. Op deze lijst stonden ook soorten die op de Rode Lijst staan waaronder weidevogels, zoals de kievit, scholekster en wulp. Bovendien werder er soorten genoemd die niet eens in Drenthe leven maar alleen in Limburg, zoals de hazelmuis en eikelmuis en vogels die amper in Drenthe worden waargenomen. “Voor maar liefst 30 soorten was geen enkele onderbouwing gegeven en sommige soorten komen niet eens in Drenthe voor. Hoe zijn deze op de afschotlijst terecht gekomen? Uit alles blijkt dat dit besluit ontzettend slecht is onderbouwd”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

 

Besluit afschot al eerder onrechtmatig verklaard

Al eerder oordeelde de voorzieningenrechter dat het besluit onrechtmatig is. De meervoudige kamer hakte nu definitief de knoop door. De organisaties: “Er mochten belachelijk veel diersoorten worden afgeschoten. Er moesten verschillende rechters en drie procedures aan te pas komen, maar het besluit is nu vernietigd. Wij zijn blij met deze overwinning.”

 

Faunabeheerplan is verplicht

De meervoudige kamer stelde vast dat een ontheffing voor het doden en vangen van beschermde dieren onder voorwaarden is toegestaan. Dit moet dan wel gebeuren volgens een door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan. Als er geen faunabeheerplan is of een soort hier niet in wordt genoemd dan ontbreekt dus de onderbouwing. “Bijna alles wat leeft mocht op Groningen Airport Eelde worden afgeschoten. Een onbegrijpelijk besluit. Wij hadden natuurlijk liever gezien dat de provincie zelf tot dit inzicht was gekomen”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

 

Ernstig zorgen

Animal Rights en Fauna4Life maken zich ernstig zorgen over het gemak waarmee provincies ontheffingen verlenen. Bij conflicten tussen mensen en wilde dieren wordt afschot al snel aangedragen als ultiem redmiddel. De organisaties: “De provincies hebben tot taak om wilde, inheemse dieren op hun grondgebied te beschermen. Als deze taak niet goed wordt uitgevoerd dan is de bescherming van deze soorten afhankelijk van organisaties die naar de rechter stappen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

 

Ook interessant voor jou:

 

nieuwsbrief