Het Waddeneiland Lauwersoog legt een broeideiland in de haven, als toevluchtsoord voor wad- en zeevogels. En dat is hard nodig; de laatste 10 jaar verdwenen langs de kust van de Waddenzee steeds meer gebieden waar de dieren kunnen broeden en daarmee slonken ook de vogelpopulaties.

 

Waarom broedvogels uit het waddengebied trekken

Een belangrijke reden waarom steeds minder broedvogels bij de Waddeneilanden neerstrijken, is het verdwijnen van zogeheten kwelders. Dat zijn stukken (modder/slik)land die na verloop van tijd aan de buitenzijde van een dijk ontstaan. Iedere keer dat zo’n stuk land onder water loopt, wordt er nieuwe modder uit rivier of zee aangevoerd. Als het water zich weer terugtrekt, blijft een gedeelte van die modder liggen en vormt uiteindelijk een stuk ‘grond’ aan een dijk. Dit loopt alleen nog onder bij zeer hoge waterstanden.

Op een kwelder, ook wel gors, groeze of schor genoemd, vormt zich een biotoop; een unieke leefomgeving voor zowel plant als dier. Het ziltig grasland dat er veelal ontstaat is het thuis voor veel wad- en zeevogels en voor planten als de lamsoor en zeekraal. Bovendien is de grens van kwelder en  water een ideale paaiplaats voor vissen.

 

Havendirecteur Lauwersoog besefte dat er wat moest gebeuren

Terug naar Lauwersoog en dan specifiek naar de haven. Toen directeur Post daar een ronde liep met diverse natuurkenners, kwam het besef dat meer vogels een broedplaats geboden kon worden. Zo ontstond het idee een broedponton/broedeiland aan te leggen, waarmee Post eerder al ervaring opdeed in de Groningse Eemshaven. Een broedponton is een drijvend platform waarop met natuurlijk materialen een nieuw habitat voor broedvogels wordt aangelegd.

de tekst gaat vedrer onder de afbeelding.

vogel broeden lauwersoog haven

Oude schuit bied uitkomst

Met het idee van een broedeiland ben je er natuurlijk nog niet. Want welke soorten platformen zijn geschikt en waar haal je zo’n ponton vandaan? Bij de Eemshaven werden baggerslip en schelpen gebruikt, maar Lauwersoog moest met een andere oplossing zien te komen. En die is inmiddels gevonden in een oude praam, een platbodemvaartuig voor binnenwateren. In de schuit zal een bodem gemaakt worden van grind en schelpen. De visdief, noordse stern en schoolekster zullen zich er al snel kunnen nestelen. De aandacht van andere vogelsoorten zal met 5 houten lokvogels getrokken worden.

 

Zal het broedeiland een succes worden?

Of de vogels zich inderdaad op het broedeiland zullen vestigen, is een kwestie van afwachten. Toch biedt het succes van het eerdere broedponton bij de Eemshaven hoop. Daar werden al eens 200 nieuwe nesten geteld. Het platform in de haven van Lauwersoog wordt 27 meter lang en 5 meter breed, waardoor er zo’n 25 tot 50 vogelpaartjes terecht kunnen. Bovendien zullen de vogels er voldoende vis vinden om hun jongen te kunnen voeden, wat natuurlijk ook een belangrijke voorwaarde is.

Een mooi initiatief om dieren en natuur te helpen. Alle seinen staan op groen en de schuit wordt inmiddels omgebouwd. Nu is het hopen dat vogels de weg naar het broedeiland van Lauwersoog weten te vinden.

Bron: Rtvnoord, Vogelbescherming, Ecomare

 

Ook interessant voor jou:

 

nieuwsbrief