Stichting Dier en Project is op zoek naar pleegsituaties voor honden die gered werden van de ‘horrorfokker’ uit Eersel.  

Stichting Dier en Project biedt al gedurende bijna 20 jaar een laatste kans aan de elders kansloze dieren. Daarin zijn ze zeer succesvol gebleken en ze kunnen nu dus ook een enorme schat aan ervaring inzetten wanneer het opvang, observatie, resocialisatie en zo mogelijk herplaatsing betreft. De opvang biedt rust, ruimte en aandacht voor het individu van ieder dier. Voor de niet herplaatsbare wordt permanente opvang gecreëerd. Stichting Dier en Project werkt uitsluitend met vrijwilligers, dus geen salariskosten, geen tijdsdruk qua herplaatsing en in combinatie met de vrijwillige 24/7 zorg van vaste vertrouwenspersonen voor de dieren maakt dat alles de stichting in vele opzichten uniek.

plegers gezocht

Horrorfokker

Al ruim een jaar staat het dierennieuws veelal in het teken van de zogenoemde ‘horrorfokkerij’ in het Brabantse Eersel. In fases werden daar ruim 600 honden in beslag genomen en op kosten van de staat in opslag gehouden. De opvang van dieren afkomstig uit de intensieve fokkerij, vooral de oudere dieren, vraagt om expertise, bijzondere ervaring. Toen bekend werd dat veel honden in de gevarenzone zaten omdat ze onder de stressvolle omstandigheden bij de diverse opslaghouders geen voortgang boekten op hun lange weg naar maatschappelijke socialisatie, werd Dier en Project benaderd voor opvang. Daar is men bekend met deze honden en de manier van opvangen die deze honden nodig hebben. Inmiddels zijn er enkele weken geleden 15 honden gearriveerd en is er nog een wachtlijst van honden die men ook een laatste kans wil gunnen. De capaciteiten in fysieke opvang en financiën zijn voor deze stichting echter niet ongelimiteerd en doorstroming van de honden die inmiddels klaar zijn voor een pleegsituatie met optie op adoptie is noodzakelijk om meerdere hondenlevens veilig te kunnen stellen. Met andere woorden: Stichting Dier en Project is op zoek naar pleegsituaties bij mensen die absoluut bekend zijn met honden die extreme angsten hebben gekend en die nog maatschappelijke ervaringen op moeten doen.

plegers gezocht

Geen appeltje-eitje

De honden zijn bekend met wandelen aan de riem in een rustig buitengebied, er is zeker nog kans op vluchtgedrag bij (voor hen) onbekende situaties en de zindelijkheid behoeft nog aandacht. Ze zijn geneutraliseerd, op orde met vaccinaties en ook eventuele andere fysieke ongemakken zijn behandeld. Trauma’s laten zich echter minder snel ‘genezen’. Dus zie het plegen/adopteren van deze dieren alstublieft niet als een ‘appeltje-eitje’ bezigheid want het is erg intensief en wellicht langdurig. Zo’n taak is uitsluitend weggelegd voor mensen met veel liefde voor het dier en oneindig veel geduld, inlevings- en acceptatievermogen. Deze pleeghonden kunnen heel goed met andere honden, graag zelfs. Het gedrag tegenover katten kan uitgebreid worden getest. Ze zijn niet geschikt voor opvang bij kleine kinderen en uitsluitend bij mensen met een degelijk afgezette tuin.
Mocht je tijd en dierenliefde genoeg hebben voor het verder op poten helpen van een dier wat ontzettend verdient, neem dan vooral contact met op met Dier en Project. Stuur een mailtje waarin je je woon-, werk- en gezinssituatie vermeldt naar: info@dierenproject.nl Bij eventuele geschiktheid voor pleeg brengt één van de vrijwilligers je eerst een bezoekje om alle mogelijke vragen en situaties met je door te nemen.

Meer info: www.dierenproject.nl

Lees ook: Een hond is geen tijdelijk middel tegen verveling