Steeds minder mensen laten hun huistijgers regelmatig inenten. Veel katteneigenaren willen hun dieren niet belasten, vrezen voor bijwerkingen of denken dat vaccinatie eenvoudigweg niet nodig is. Maar inentingen kunnen levens redden. Lees hier waarom.

Dit artikel komt uit Hart voor Dieren magazine – neem nu een abonnement!

Vaccinaties hebben een slechte naam gekregen bij dierenbaasjes. Daardoor zijn veel kattenbaasjes onzeker geworden over het nut ervan. Wij beantwoorden al je vragen.

Wat zijn Core- en wat zijn Non-Coreinentingen?

Als Core-inentingen kun je de ‘verplichte’ vaccinaties zijn. Dit zijn inentingen die dierenartsen als absoluut nodig bestempelen. Non-Core-inentingen zijn daarentegen ‘keuzevaccinaties’, welke bijvoorbeeld gegeven worden als er veel katten op een plek bijeen zijn (pension, asiel etc.), bij fokkers of bij het uitbreken van een virusepidemie in een regio.

Waarom moeten kittens vier keer achtereen gevaccineerd worden?

De moederpoes geeft met haar eerste melk, de colostrum, antilichamen door tegen vele virussen aan haar kleintjes. Hoe lang deze antilichamen behouden blijven, verschilt individueel. Op zijn laatst op zestien weken zijn ze echter niet meer aanwezig. Terwijl de antilichamen actief zijn, heeft vaccinatie geen enkel nut. Om een vaccinatiekloof te voorkomen, welke ontstaat wanneer de antilichamen niet meer actief zijn maar het kitten nog niet ingeënt is, worden kittens gevaccineerd in hun achtste, twaalfde en zestiende levensweek. Dan zijn ze zeker beschermd. De basisimmunisering wordt met een laatste inenting na circa vijftien maanden volledig. Aansluitend moeten de katten elke drie jaar een herhalingsenting krijgen.

Hebben katten die uitsluitend binnenshuis leven alle inentingen nodig?

Nee. Als een kat uitsluitend binnen verblijft en niet mee op reis gaat, kun je de hondsdolheid inenting weglaten. De andere inentingen, tegen katten- en niesziekte, zijn wel nodig. De veroorzakers van deze ziekten zijn namelijk niet alleen overdraagbaar door direct contact met een besmet dier, maar kunnen ook indirect overgedragen worden wanneer zij worden uitgescheiden met uitwerpselen, urine of speeksel. De katteneigenaar kan deze ziektes, die extreem lang kunnen overleven, dus het huis in dragen.

Moet je oude katten ook regelmatig blijven inenten?

Ja. Hoe ouder een kat wordt, des te zwakker wordt zijn immuunsysteem en des te gevoeliger wordt hij voor virussen. Omdat hij vooral met ouderdomsaandoeningen te kampen heeft, is het gevaar groot dat hij niet goed bestand is tegen bijvoorbeeld niesziekte. Een uitzondering is de leukemie-inenting, die oude katten niet meer nodig hebben.

Hoe groot is het risico op huidkanker als bijwerking?

Kwaadaardige huidtumoren, ook wel fibrosarcomen genoemd, vormen de meest voorkomende vorm van kanker bij katten. Omdat ze vaak juist daar ontstaan waar katten prikjes (niet alleen vaccinaties) hebben gekregen, vermoedt men een samenhang tussen de injectie en de vorming van huidtumoren. Daarom zal de dierenarts ook de herhalingsentingen op andere plekken geven als de basisimmunisatie. De entstofproducenten hebben inmiddels ook entingen ontwikkeld die tot wel drie jaar werkzaam zijn. Daarom hoeft de kat nog maar eens in de drie jaar gevaccineerd te worden. Daarnaast zijn er tegenwoordig zogenaamde combinatie-entingen, waarbij meerdere werkzame stoffen met een enkele injectie worden ingespoten. Dit reduceert het risico op een fibrosarcoom.