We gruwelen van de spin. Met zijn dikke of juist dunne poten en zijn harige of juist gladde lijf. Maar liefst een derde van de vrouwen en een vijfde van de mannen is bang voor spinnen en volgens Duitse onderzoekers is dit de reden. 

Angst voor spinnen

Een theorie waar men al langer vanuit gaat om onze angst voor spinnen te verklaren heeft te maken met het feit dat de spin bijt. Oké niet alle spinnen bijten, maar er zijn soorten die dit doen en daarbij een gif verspreiden waar wij in meer of mindere maten last van kunnen krijgen. Echter, zou dit de oorzaak zijn, zouden we dan ook niet massaal veel banger moeten zij voor andere dieren als bijen en wespen. Deze vormen in de praktijk een groter gevaar voor de mens dan spinnen.

De onderzoekers waren benieuwd of we in het algemeen angst voelen voor griezelige, kriebelige beestjes, of alleen voor giftige soorten óf dat spinnen een specifieke angst oproepen. Ze lieten een groep studenten een reeks foto’s zien van spinnen, wespen, bijen, kevers, vlinders en motten. Ze vroegen vervolgens welk insect de grootste angst of walging bij hen opriep.

angst voor spinnen

Resultaat onderzoek

Uit het onderzoek werd duidelijk dat spinnen aanzienlijk meer angst en afkeer oproepen dan de andere dieren. Angst beschermt tegen gevaar en zo beschermt walging tegen vergiftiging. Dat zou verklaren dat sommigen walgen van insecten in het algemeen. Hoe dan ook zijn we voor spinnen banger dan de andere dieren. Ook vinden we ze gevaarlijker dan bijen, kevers of motten. De psychologen die het onderzoek deden concludeerden dan ook dat de spinnenangst een heel specifieke angst is die onlosmakelijk aan dit dier verbonden is. Daarnaast concludeert hij dat alleen gevaar, niet voldoende reden is om de massale spinnenangst te verklaren.

 

Gewenning vermindert angst

Als gevaar de enige reden zou zijn, zouden we bijen namelijk veel enger vinden. Volgens de onderzoekers is  het aannemelijk dat we bijen minder eng vinden omdat we daar, al generaties lang, over het algemeen meer ervaringen mee hebben. “We zijn al eeuwen lang geïnteresseerd in honing en wie honing wil verzamelen, word weleens gestoken, dat is een feit,” legt een van de onderzoekers, Antje Gerdes, uit. Met spinnen hebben we minder ervaring, dus vinden we ze enger.

bron: Hart voor Dieren Magazine

08

nieuwsbrief dierentips