Op grote schaal worden neushoorns, olifanten en leeuwen gedood. Vanwege hun hoorns, botten of slagtanden. Vooral vanuit Azië is er veel vraag naar, omdat men gelooft in de geneeskrachtige werking ervan. Zo zouden leeuwenbotten, olifantenslagtanden of de hoorn van neushoorns ziekten zoals kanker genezen en kwalen voorkomen zoals impotentie.

De werking is echter nooit wetenschappelijk aangetoond. Het geloof in de zogenaamde heilzame werking is echter lastig te weerleggen, omdat het op oude tradities is gebaseerd. Het is daarom essentieel dat er op wereldwijd niveau aandacht komt voor deze verontrustende ontwikkeling. Door de grote vraag vanuit Azië naar de producten van deze iconische dieren staan ze inmiddels op de rand van uitsterven.

Bestrijden met eigen wapens

Marjo Hoedemaker van de Hoedemaker Elephant foundation en Simone Eckhardt van Stichting SPOTS bedachten daarom een ludieke actie. Zij riepen mensen op hun nagels te sparen en naar hen op te sturen. Boegbeeld van deze nagelactie is de neushoorn, maar tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor de leeuw en olifant die eveneens ernstig lijden onder de grote vraag naar hun lichaamsdelen vanuit Azië.

Onze nagels bestaan uit keratine; dezelfde stof waarvan de hoorn van neushoorns is gemaakt. Keratine heeft medisch gezien geen enkele waarde maar toch denkt de traditionele Aziatische geneeskunde daar anders over. Met als gevolg dat dieren zoals de neushoorn op het punt van uitsterven staan. Om de waanzin van de jacht op neushoorns, maar ook die op olifanten en leeuwen symbolisch in beeld te brengen, zijn nagels ingezameld. Inmiddels al een flink aantal potten. En de inzameling gaat nog steeds door. Tot 19 september kunnen mensen hun nagels, of die van hun huisdier, opsturen.

Overhandiging nagels tijden CITES top

Eind september vindt in Johannesburg (Zuid-Afrika) de CITES top plaats. Tijdens de CITES top komen meer dan 180 landen bijeen om nieuwe afspraken te maken over de internationale handel in bedreigde dier- en plantsoorten. Marjo en Simone zullen tijdens deze top de enkele kilo’s ingezamelde nagels overhandigen aan een delegatie van China, Vietnam en Zuid-Afrika. China en Vietnam zijn de grootste afnemers van lichaamsdelen van deze diersoorten. Zuid-Afrika is het land waar de meeste neushoorns worden gestroopt. Ook het land dat op grote schaal leeuwenbotten exporteert naar Azië.

Met het aanbieden van de nagels aan de delegaties van Vietnam en China, wordt aan deze landen gevraagd actie in hun land te ondernemen tegen de stroperij en tegen de onjuiste opvatting van vele van hun landgenoten dat deze dierproducten heilzaam zijn. Het is essentieel dat zij hun regeringen gaan overtuigen dat door hun onverantwoord handelen het voortbestaan van deze drie majestueuze dieren ernstig wordt bedreigd. Zuid- Afrika wordt opgeroepen hun dieren zoals de neushoorn beter te beschermen.

Ook wordt gevraagd een stop toe te roepen aan de enorme toename van export van leeuwenbotten. In Zuid-Afrika is inmiddels een bloeiende industrie ontstaan waarin leeuwen specifiek gefokt worden voor de commercie zoals de verkoop van leeuwenbotten aan Azië.


Bron: Stichting SPOTS