Comite dierennoodhulp, Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden, stichting Rechten voor al wat leeft en Martin Gaus zijn het zat hoe er in ons land met honden die een bijtincident hebben veroorzaakt wordt omgegaan. Al zes jaar lang trekt Martin Gaus aan de bel om opslaghouders te laten zien wat Gaus doet met de honden en testpersonen beelden te tonen van de honden die niet uit hun hok gehaald konden worden en binnen vier dagen bij Gaus normale en aardige honden waren. Het maandenlang opsluiten van honden en hen vanuit deze omstandigheden testen moet stoppen.

Zwartboek

Om die reden hebben de dierenorganisaties in samenwerking met Martin Gaus het zwartboek in beslag genomen honden 2009- 2015 gemaakt, dat vanmiddag om 13.45 uur in de Statenpassage te Den haag door de dierenorganisaties zal worden aangeboden aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken in verband met het Algemeen Overleg Dierenwelzijn dat in de avond plaats zal vinden. Het zwartboek is vanaf 14.15 uur voor iedereen digitaal te lezen op de homepages van www.comitedierennoodhulp.nl  en www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl   Eén van de agendapunten van het AO Dierenwelzijn 23 juni is de reactie van staatssecretaris Dijksma op het advies Verantwoord Honden Houden van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De dierenorganisaties en Martin Gaus willen dat het stappenplan uit het advies van de RDA of hun eigen Stay Home protocol als landelijk beleid wordt overgenomen. Dit in tegenstelling tot de staatssecretaris die het bijtincidentenbeleid aan de gemeenten wil over laten, waardoor het willekeurige beleid en de door de dierenorganisaties en Gaus geconstateerde misstanden zullen blijven voortbestaan en mogelijk erger worden doordat de staatssecretaris het tevens mogelijk wil maken om een hond in beslag te nemen als er geen ontdekking op heterdaad is van een bijtincident.

 

In beslag genomen honden

In het zwartboek wordt helder verslag gedaan over de misstanden in de afgelopen 6 jaar bij honden die na een (veelal licht) bijtincident maandenlang werden opgesloten in de opslag om te worden onderworpen aan het risico-assesment.Honderden honden zijn vanuit de opslag, waar zij  maandenlang opgesloten zaten, getest. Kwamen zij de test van het risico-assessment niet goed door, dan kregen zij een euthanasieadvies en werden gedood.  30 honden die een euthanasieadvies of een herplaatsingsadvies (een herplaatsing met geboden leidt vaak ook tot euthanasie) kregen en waarvan het merendeel als gevaarlijk werd beschouwd zowel door tester als opslaghouder ontkwamen aan dat lot: zij hadden het geluk dat een eigenaar en advocaat zich hard voor hen maakten en kwamen daardoor met toestemming van justitie voor een maand herstel bij Gaus om daarna een nieuwe test te doen. Het merendeel van deze 30 honden kwam, nadat er een band met hen werd opgebouwd en ze weer vertrouwen kregen in mensen, met training daarna wel goed door de test en bleek helemaal niet gevaarlijk, maar aardig en sociaal te zijn. Enkele honderden honden met een euthanasieadvies kregen deze kans niet en zijn veelal onterecht gedood. Het zwartboek onthult hoe de gedragsbioloog van de gedragskliniek van de universiteit Utrecht er vaak naast zit, vooringenomen is en dat zijn aannames lang niet altijd kloppen. Duidelijk komt uit het zwartboek naar voren dat het gedrag van de honden waardoor ze een euthanasieadvies krijgen dikwijls voortkomt uit de leefomstandigheden in de opslag. Sommige honden zitten in volledige isolatie en komen maandenlang hun hok niet uit. Ook komt uit het zwartboek naar voren dat extreem angstige honden of angstig/agressieve honden toch getest worden, veelal gebeurt dit op het enige plekje dat nog enigszins veilig voelt voor de hond: in zijn hok. Zowel de dierenorganisaties als Martin Gaus zien dit als een vorm van dierenmishandeling. Sinds juni 2014 mogen honden niet zomaar meer om gedrag gedood worden, eerst moet gekeken worden of zij in hun gedag corrigeerbaar en trainbaar zijn (besluit Houders van Dieren, art. 1.10). Desondanks krijgen honden nog altijd euthanasieadviezen van de tester zonder dat naar trainbaarheid gekeken wordt en worden zij in opdracht van justitie gedood.

 

Advies Verantwoord Honden Houden van de Raad voor Dierenaangelegenheden

De Raad is van mening dat bij bijtincidenten die naar de mening van de politie om opvolging vragen altijd meteen een gecombineerd muilkorf- en aanlijngebod moet worden opgelegd. Dit betekent dat een hond niet in beslag genomen wordt. Tegelijkertijd moeten B&W de houder aanbieden dat zij het muilkorf- en aanlijngebod in zullen trekken wanneer de houder door middel van training en een gedragsbeoordeling door een erkende hondengedragstester kan aantonen dat de kans op herhaling van een bijtincident zeer gering is. Door deze procedure te volgen wordt de houder veel meer zelf verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond en kan dit ook bijtincidenten in de toekomst voorkomen. De met een bijtincident samenhangende kosten worden op die manier ook grotendeels neergelegd bij de houder en komen minder ten laste van de maatschappij. De raad adviseert om bijtincidenten vooral bestuursrechtelijk af te handelen en alleen bij herhaling en ernstige incidenten, deze via het strafrechttraject af te handelen. De raad pleit voor een beleid dat in iedere gemeente hetzelfde is.

 

 Bron: Comite Dierennoodhulp
Foto’s Shutterstock