Wie nog altijd denkt dat dieren zonder baasjes alleen in het buitenland te vinden zijn, die vergist zich lelijk. Het aantal verwilderde katten in Nederland is aanzienlijk – mede omdat onnadenkende katteneigenaren hun dieren niet laten castreren. Broodmager, getekend door ziekte en verwondingen, en constant bereid om te vluchten. Het leven van straatkatten is een pure strijd om te overleven – en dat dag in dag uit. Onwetende mensen voeren graag het argument aan dat de dieren toch muizen zouden kunnen vangen.

Ze lijden in stilte

Dit is een aardige gedachte als je je verantwoordelijkheid niet wilt nemen. Feit blijft echter, dat katten zonder de hulp van mensen flink in de knel komen te zitten. Ze zijn huisdieren, die lang geleden door de mens werden gedomesticeerd (of andersom, zo blijkt uit recent onderzoek). Katten die op straat worden geboren, hebben meestal een kort en door kwellingen geteisterd leven. Maar ze lijden in stilte, ze kruipen weg zodat wij ze niet zien. Veel te vaak sterven ze onopgemerkt een heel nare dood.
Afschot, zoals dat nu plaatsvindt in veel provincies, is natuurlijk geen oplossing voor het zwerfkattenprobleem. De KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging) schat dat er jaarlijks 8.000 tot 13.500 ‘verwilderde’ katten worden doodgeschoten. Dit zouden we echt niet acceptabel moeten vinden. Niet alleen is het doodschieten van weerloze dieren weerzinwekkend, het helpt helemaal niets. De plekken die leegvallen in de groep worden namelijk meteen weer door andere katten ingenomen.

Kittens hebben nog een kans

Als de katten als kleintjes in een asiel terechtkomen, hebben ze nog een kans om een thuis te vinden als huiskat. Voor oudere en schuwe dieren is die kans nul.
Hoe kan deze vicieuze cirkel van geboorte, een lijdensweg en de dood worden gestopt? De meeste dierenbeschermers zijn het daar al lang over eens. Er is maar één oplossing: castratie van verwilderde katten én huiskatten die ook buiten komen. Het mooiste zou het zijn als we het wettelijk verplicht konden maken dat alle katteneigenaren die hun katten buiten laten loslopen hun dieren laten castreren. Maar het zwerfkattenprobleem lijkt vooralsnog niet hoog op de agenda genoteerd te staan in de politiek en dus blijft ook de oplossing uit.
Zo lang er geen wettelijke verplichting is, kunnen mensen natuurlijk wel zelf actief worden en een handje helpen.

Hardleerse types

Dan nog een tip voor de hardleerse types die het leuk vinden als hun kat een nestje krijgt: ga alsjeblieft naar het dichtstbijzijnde dierenasiel, waar men ongetwijfeld – net als in alle andere asielen van Nederland (en België) – elk jaar weer overspoeld wordt met een golf van kattenbaby’s.
Nederland zou een voorbeeld kunnen nemen aan België. Om het kattenoverschot op straat en in asielen terug te dringen, wordt het daar binnenkort verplicht om katten te castreren en te registeren voordat ze worden verkocht of weggegeven. Die maatregel geldt voor zowel particulieren als professionele fokkers. In Belgische opvangcentra en asielen geldt die verplichting al sinds 2012.

Burgerplicht

De constante toename in (zwerf)katten zorgt voor een overbezetting van de dierenasielen en een verbreiding van verwilderde katten. Dit veroorzaakt meer euthanasie in de overbevolkte asielen. En daarbij: meer zwerfkatten verhogen het risico op de verspreiding van besmettelijke ziekten (leukose, kattenaids, besmettelijke kattenbuikvliesontsteking etc.). Een burgerplicht om huiskatten te castreren is wat mij betreft de beste oplossing om de wildgroei van het kattenbestand – en hun onnodige lijden – te beperken.

Door: Nique Allsopp
Illustratie: Aidar/Shutterstock