Mensen zitten met dieren waar ze geen raad mee weten, met ernstige gezondheidsrisico’s en problemen voor de dieren zelf.

Al 11 jaar lang houdt Faunawatch zich bezig met dierenwelzijn, educatie, wildonderzoek en de opvang van dieren. Een doorn in het oog voor Faunawatch zijn daarbij de impulsaankopen, die nog steeds massaal plaatsvinden. Faunawatch is dan ook van mening dat educatie en voorlichting over het gedrag, voeding en huisvesting van verschillende diersoorten en rassen essentieel zijn voorafgaand aan de aankoop. Ook dient men een algemeen beeld te hebben over veel voorkomende ziekten waar men mogelijkerwijs mee te maken kan krijgen. De koper dient daarbij zelf ook aan de slag te gaan en men kan zich inlezen over het dier, informatie inwinnen bij een dierenarts of specialisten. Wat het daarbij moeilijk maakt is om het kaf van het koren te scheiden. Een dierenarts is normaliter betrouwbaar, maar verder wordt er door veel mensen geschreven over dieren en naast echte specialisten, zijn er ook vele zogenaamde specialisten. Vaak vinden mensen die al lang 1 dier hebben zichzelf al een specialist, maar daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij zetten. Betrouwbare informatie en echte specialisten zijn wel te vinden, maar je moet er wel enige  moeite voor doen.

Impuslaankoop

Impulsaankopen leiden vrijwel altijd tot ontevredenheid en zelfs dierenleed.

Laagdrempeligheid

In de praktijk zien we vaak dat kinderen in een dierenwinkel of andere verkooppunten van dieren, een pasgeboren diertje zo schattig vinden en vader en moeder of opa en oma worden verleid om het beestje aan te schaffen. Gemakshalve wordt al vaak vergeten om te vragen hoe oud het dier gemiddeld wordt of hoe groot het wordt. Om nog niet eens te spreken over de eerder genoemde punten. Wet- en regelgeving binnen de Europese unie zijn ook nog eens in ieder land verschillend en daar hebben vooral de grensregio’s sterk mee te maken. Vanuit Maastricht ben je in een oogwenk op de dierenmarkten in Lanaken, Mol of Hasselt en ook vanuit Ossendrecht of zelfs Bergen op Zoom ben je snel op de dierenmarkt in Antwerpen. De laagdrempeligheid en de anonimiteit op een dierenmarkt bevordert de impulsaankopen. Vaak hebben de Nederlanders nadien spijt van hun impulsaankoop, maar kan het diertje niet meer worden terug gebracht. Bovendien leven de diertjes vaak in zeer beroerde omstandigheden en zijn ook de transporten en de mensenmassa desastreus voor de gezondheid en welzijn van diertjes en ze zijn derhalve vaak in een zeer slechte gezondheid.

Dramatisch

Ruim 5 jaar geleden startte Faunawatch een uitgebreid onderzoek naar dit fenomeen van dierenmarkten en de impulsaankopen en consulteerde wereldwijd gespecialiseerde diergedragsdeskundigen. Dierenmarkten werden regelmatig bezocht en dieren geobserveerd. Vele foto’s en filmpjes werden gemaakt en beoordeeld. De bevindingen waren dramatisch. Faunawatch startte met educatie en voorlichting over de impulsaankopen, maar parallel daaraan stuurden ze hun onderzoeksresultaten naar de minister en vele parlementsleden in België. Ook aanvullende bevindingen werden in de loop der jaren gedeeld en er ontstond een uitgebreide discussie binnen het parlement van enerzijds de mensen die vast wilden houden aan tradities en het inkomen voor de handelaren, en anderzijds de mensen die vonden dat er andere manieren zijn om huisdieren aan te bieden. Na jaren van strijd door Faunawatch en het op een positieve manier blijven aanbieden van alternatieven, heeft de Vlaamse minister van Dierenwelzijn de wet goedgekeurd dat per 1 januari 2026 de dierenmarkten worden afgeschaft. Nu hopen dat de Nederlanders tot die tijd niet nog massaal dieren in een impuls blijven aankopen.

Lees ook:
Wil jij een hond adopteren? Dan moet je hier op letten.