Begin februari stonden 250 veelal drachtige Nederlandse geiten enkele dagen vast in veewagens op de Bulgaarse-Turkse grens. De dieren, die al drie dagen onderweg waren, mochten Turkije niet binnen omdat de door de Nederlandse autoriteiten goedgekeurde documenten niet in orde waren. Op de grenspost was onvoldoende water en voedsel beschikbaar en geen ruimte om de dieren uit te laden om te rusten. Door het onnodige oponthoud duurde het toch al veel te lange transport van Nederland naar Ankara (4.000 km!) extra lang.

De reis hervat

Gelukkig mochten de dieren, na bemiddeling door Eyes on Animals, hun reis hervatten. Dit incident toont echter opnieuw aan dat er veel fout gaat tijdens verre veetransporten. Het is onaanvaardbaar dat dieren onnodig lijden omdat voor vertrek de reisdocumenten niet goed gecontroleerd worden en chauffeurs zich niet aan alle voorschriften houden!

Help ze alsjeblieft!

Transport van levende dieren vanuit de EU naar landen buiten de EU veroorzaakt veel dierenleed. De dieren zijn vaak lang binnen Europa onderweg, worden buiten de EU niet meer door de Europese wet beschermd en uiteindelijk vaak bruut, onverdoofd geslacht.
Vraag daarom nu aan staatssecretaris Dijksma er alles aan te doen dat Europa stopt met de export van levende dieren naar landen buiten de EU, en – zolang dat nog niet het geval is – er tenminste voor te zorgen dat Nederlandse transporten aan alle eisen voldoen!
Ga naar onderstaande site van CIWF en onderneem actie. Het kost je niets.
http://bit.ly/1G6zIzU