17 Juni jl werden door de Filippijnse grensautoriteiten 4312 schildpadden in beslag genomen vlak voordat de dieren het land uitgesmokkeld zouden worden. Het betreft 3748 levende Palawan bosschildpadden (Siebenrockiella leytensis), 159 dode S. leytensis, 168 Aardschildpadden (Cyclemys dentata) en 25 Ambonese doosschildpadden (Cuora amboinensis).


Grootscheepse smokkel van bedreigde soorten

Met name de Palawan bosschildpad is een kritiek bedreigde soort en komt alleen voor in een zeer klein gebied in het noorden van het eiland Palawan. Kennis omtrent de grootte en dichtheid van populatie in het wild is zeer beperkt. Dit aantal van 4312 zou wel eens het overgrote deel van de totale wilde populatie kunnen zijn. De smokkel lijkt een zeer goed coördineerde, lang voorbereide en brede actie te zijn geweest. Hoe immers krijg je 4000 dieren uit het wild verzameld, bewaard en getransporteerd totdat dit aantal bij elkaar is voor illegale export?

schildpaddenleed

Kan de populatie zich nog herstellen?

Een aanslag op de soort als deze gaat elke verbeelding te boven.
De dieren verblijven nu in enkele noodopvangcentra. De soort is echter zeer stressgevoelig voor samen houden met soortgenoten. Er zullen dus snel mogelijkheden gecreëerd moeten worden deze stress te vermijden. Alle dieren dienen zoveel mogelijk individueel gehuisvest te worden. De dieren bleken bij de in beslagname in erbarmelijke toestand te zijn. Naast het aantal dode dieren is een significant deel uitgedroogd, heeft bijtwonden en is ondervoed. Langere tijd in gevangenschap onder slechte omstandigheden is zeer waarschijnlijk de oorzaak hiervan.

 Schildpaddendrama

Hulp nodig 

Lokale natuurbeschermings organisaties, alsmede enkele dierentuinen, de Turtle Survival Alliance en de Turtle Conservancy hebben al financiële steun toegezegd. Ook zijn er toezeggingen voor praktische en veterinaire hulp. De medewerkers in de opvangcentra werken de klok rond en doen wat zij kunnen zoveel mogelijk dieren te redden en verantwoord onder te brengen.

Er zal een herintroductie- en herstelplan moeten worden ontwikkeld. De uitvoering ervan zal jaren gaan duren. Hiervoor is enorm veel geld nodig. 

Kijk hier voor meer info hoe je kunt helpen: http://www.trionyx.be/

 

Bron: Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging
Foto’s: Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging