Bont voor Dieren start samen met Animal Rights een protestactie voor het vervroegd sluiten van de nertsenfokkerijen in Nederland. Ondanks de corona-uitbraken en besmettingsrisico’s op de nertsenfokkerijen in Nederland, mogen deze toch open blijven tot 2024. Inmiddels zijn er op vijf fokkerijen corona-uitbraken geconstateerd en zijn twee mensen via nertsen geïnfecteerd met het virus.

 

De landelijke oproep voor de protestmail komt voort uit de verworpen motie om de nertsenfokkerijen eerder te sluiten. Minister Schouten van het Ministerie van Landbouw voelt niks voor het vervroegd overgaan tot sluiten, zij wil verdere onderzoeken afwachten, voordat er wordt gekeken naar maatregelen als het ‘ruimen’ van dieren. Maar waarom zou het kabinet het risico willen nemen om mens en dier in gevaar te brengen door nertsenfokkerijen open te houden, terwijl er besmettingen zijn geconstateerd? De dieren leven dicht op elkaar in kleine, smerige kooien; het is niet de vraag of, maar wanneer het aantal besmettingen riant zal toenemen en mogelijk ook meer mensen zal besmetten met het dodelijke virus.

Ernstig lijden

Directeur Bont voor Dieren Sandra Schoenmakers over de protestmail: “Het is overduidelijk dat nertsen gevoelig zijn voor het virus en ernstig lijden als ze geïnfecteerd raken. Bovendien hebben we nu al meerdere malen te maken met besmetting van dier-op-mens. Dierenwelzijn en volksgezondheid is in gevaar, daarom moeten we ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze vorm van dierhouderij. Dat is beter voor de dieren en voor de volksgezondheid”. 

Vlak voordat de eerste coronabesmettingen op de nertsenfokkerijen bekend werden gemaakt, pleitten Bont voor Dieren en Animal Rights al voor strengere controle door de NVWA. Er stonden voor heel 2020 geen controles ingepland, terwijl bekend was marterachtigen gevoelig zijn voor het virus. Ook in 2019 waren er geen controles uitgevoerd. Het naderende fokverbod in 2024 zorgt ervoor dat nertsenfokkers minder investeren in het welzijn van de dieren. Des te meer reden om nu op te komen voor deze weerloze dieren.

Mens en dier zijn verbonden

De coronacrisis leert ons dat de gezondheid van mensen en dieren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij roepen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op tot vervroegde sluiting van de nertsenfokkerijen!
Stuur ook een protestmail!

 

Ook interessant voor jou:
Campagne tegen ‘lockdown’ van kippen
Muggen zijn er vroeg bij dit jaar