LIFELINE CALL FOR ANIMALS wil het leven van die huisdieren redden.

Er zijn in ons land steeds meer alleenstaanden die geen of nauwelijks sociale contacten hebben, geen familie meer hebben en om wat voor reden dan ook niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Als deze mensen huisdieren hebben, en hun baasje thuis plotseling komt te overlijden zonder op korte termijn te worden gevonden, wat gebeurt er dan met hen?

Alleen al in Amsterdam werden tussen 2005 en 2012 248 mensen gevonden die langer dan twee weken overleden waren. Dat komt neer op 35 per jaar, alleen al in Amsterdam.

 

LIFELINE CALL FOR ANIMALS stelt zich ten doel te voorkomen dat na thuis overlijden van een alleenstaande met huisdieren, de huisdieren omkomen van honger en dorst. Want het komt regelmatig voor dat alleenstaanden na hun overlijden pas na langere tijd worden gevonden. Dit heeft alle trieste gevolgen voor de huisdieren. LIFELINE CALL FOR ANIMALS heeft een systeem ontwikkeld waarbij uw huisdier niet omkomt van honger en dorst in het geval het u overkomt.

lifeline call

 

Voor alleenstaanden met huisdieren

Het systeem is ontwikkeld voor personen die alleen wonen, bij wie niet regelmatig mensen langskomen, die geen familie hebben, maar wél een of meer huisdieren bezitten.

Het enige wat de persoon hoeft te doen is om de dag te reageren op een (geautomatiseerde) telefoonoproep van LIFELINE CALL FOR ANIMALS, door op te nemen en vervolgens op te hangen. Bij niet-reageren zal de oproep na een bepaalde tijd meerdere keren worden herhaald. Wordt er dan nog niet opgenomen, dan belt LIFELINE CALL FOR ANIMALS met de contactpersoon die door de deelnemer is opgegeven. Een uitgebreid vervolgtraject zal in werking treden, waarbij LIFELINE CALL FOR ANIMALS er op toeziet dat er op dezelfde dag of uiterlijk de volgende ochtend iemand (de opgegeven contactpersoon) op het adres polshoogte gaat nemen in het geval de deelnemer onbereikbaar blijft. In het geval van overlijden van de deelnemer (of ziekenhuisopname waarbij de deelnemer buten bewustzijn is) ziet LIFELINE CALL FOR ANIMALS er op toe dat de huisdieren worden voorzien van voedsel en water en bij overlijden ziet LIFELINE CALL FOR ANIMALS er op toe dat de dieren worden geplaatst of ondergebracht in overeenstemming met de wensen van de deelnemer.

 

Aanmelden

 

Voor het deelnemen, vragen en meer informatie over het systeem dat  LIFELINE CALL FOR ANIMALS u te bieden heeft, kunt u een mail sturen aan initiatiefnemer Joop Brinckman: jcbrinc@gmail.com of bellen met 06-23550037.

 

Foto’s: Shutterstock