Commedia, de vereniging van fokkers van Mopshonden, stopt per direct met het fokken van Mopshonden. Nieuw beleid van de overheid verbiedt namelijk om honden met te korte snuiten te blijven fokken. Kortsnuitige honden lijden vaak onder ademnood en andere chronische aandoeningen en kunnen niet natuurlijk geboren worden. Dier&Recht roept alle rasverenigingen op die kortsnuiten fokken, dit voorbeeld te volgen.

 

Veel meer kortsnuitige rassen

Volgens recent gepubliceerde criteria moet de snuit van een hond minimaal een derde van de kop zijn. Dat betekent het einde van de Mopshond zoals die nu gefokt wordt, maar bijvoorbeeld ook van de populaire Engelse en Franse Bulldog en nog wel twintig andere rassen. In een verklaring stelt het ministerie van LNV dat “inspecteurs van de NVWA beginnen met de concrete handhaving.”

Goed voorbeeld

Commedia wacht handhaving niet af en staakt direct de fokkerij. De rasvereniging wil er alles aan doen om zich in het vervolg wel aan de wet te houden en gezonde honden te fokken. Op de site zegt de vereniging: “Aangezien het ministerie van mening is dat het fokken met honden met schadelijke uiterlijke kenmerken al verboden is vanaf het inwerking treden van het besluit houders van dieren (2014), moeten we ook concluderen dat onze interne reglementen voor een deel in strijd waren en zijn met dit besluit. Het VFR (verenigingsfokreglement) is op dit moment in zijn geheel niet van kracht, omdat fokken tot nader orde verboden is.”

Resultaat jarenlange strijd

Dier&Recht strijdt al jaren tegen het fokken van honden zonder snuit en is blij met het besluit van Commedia. Ze neemt hierin een wereldwijde voortrekkerstrol. Hans Baaij, directeur van Dier&Recht: “We blijven de druk erop houden, ook bij andere rasverenigingen voor kortsnuiten, en dienen waar nodig handhavingsverzoeken in tegen fokkers die tegen de wet blijven fokken met honden met te korte snuiten.”
kortsnuitige honden
Kortsnuitige hondenrassen (top 12 heeft van de meest extreme kortsnuiten, volgens Kelly Kessen die als dierenarts verbonden is aan Dier&Recht:
1. Affenpincher
2. Boston Terriër
3. Dwergkees
4. Engelse Bulldog
5. Franse Bulldog
6. Griffon Belge
7. Griffon Bruxelles
8. Japanse Spaniel
9. Mopshond
10. Pekingees
11. Petit Brabancon
12. Shih Tzu
13. Bordeaux Dog
14. Boxer
15. Bullmastiff
16. Cavalier King Charles Spaniel
17. Chihuahua
18. Lhasa Apso
19. Mastiff
20. Mastino Napolitano
21. Staffordshire Bull Terrier

22. Yorkshire Terriër

Stoplichtsysteem fokkerij

Het ministerie gebruikt een stoplichtsysteem. Rood geldt voor honden met een snuitlengte korter dan een derde van de schedel, zoals bij de Mopshond en Engelse en Franse Bulldog. Fokken met deze honden is per direct verboden. Groen staat voor een snuitlengte van minimaal de helft van de schedel, waarmee wel gefokt mag worden. Voor oranje geldt een overgangsregeling: met honden met een snuitlengte van tussen een derde en de helft van de schedel mag nog worden gefokt, mits ze voldoen aan alle andere criteria die aan het fokken gesteld worden.