Het project ‘Wat nu?’ heeft als doel om vrijwilligers te werven die bereid zijn om in hun woonplaats te helpen met de verzorging van huisdieren, als het baasje dat even niet kan door ziekte. Vooral ouderen die plotseling worden geconfronteerd met een ziekte of ander lichamelijk ongemak, waardoor ze een tijdje aan huis gebonden zijn, maken zich terecht druk wanneer ze hun hondje niet kunnen uitlaten, of een ander huisdier niet de zorg kunnen geven die het nodig heeft.

‘Wat nu?’ is een initiatief van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. De organisatie zet zich in voor minima met een huisdier, bijvoorbeeld door te zoeken naar oplossingen voor plotselinge hoge rekeningen bij de dierenarts voor behandeling van aan acuut ziek of gewond huisdier. Inmiddels zijn er zo’n 1.100 vrijwilligers in het land die bereid zijn om zieke buurt- of plaatsgenoten te helpen als die even niet in staat zijn om volledig voor hun huisdier te zorgen. Het gaat hierbij vooral om mensen met een kleine beurs, die geen geld hebben voor het inhuren van een uitlaatservice of tijdelijke opvang.

Wanneer de stichting een aanvraag voor hulp ontvangt gaat ze in de database op zoek naar een goede koppeling van een vrijwilliger met degene die de aanvraag voor hulp heeft gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om het uitlaten van een hondje, of het meewandelen omdat iemand slecht ter been is. Maar ook kan gevraagd worden om te helpen bij het verschonen van de kattenbak, het konijnenhok of het vogelkooitje.

Volgens initiatiefneemster Lilianne van Doorne snijdt het mes van ‘Wat Nu?’ aan twee kanten; niet alleen wordt het dier geholpen met goede zorg, ook neemt het feit dat iemand zich niet druk hoeft te maken over haar of zijn huisdier veel zorgen weg, waardoor mensen weer snel de oude zijn.

Vrijwilligers die zich aanmelden doen dat vrijblijvend. Hulp bieden is incidenteel. Wij weten namelijk nooit uit welke hoek van ons land en op welk moment een aanvraag voor steun binnenkomt.

Wil jij je aanmelden als vrijwilliger om in je eigen buurt zowel dieren als hun zieke baasje te helpen? Of heb jij zelf acuut hulp nodig? Neem dan contact op met Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn via email info@huisdierenwelzijn.nl of via de website: www.huisdierenwelzijn.nl/project-wat-nu.

Voorwaarde is dat vrijwilligers 18 jaar of ouder zijn. Voor beide partijen (vrijwilliger en zorgvrager) geldt dat ze in bezit moeten zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. De service die de stichting biedt is gratis.