Photo credits: Youtube video World Animal Protection

Opgerolde slangen in bamibakjes, varanen die zich niet kunnen bewegen in krappe plastic doosjes en gordeldieren, luiaards en boomstekelvarkens die paniekerig aan hun kooi bijten en krabben.

Niet het toneel van een markt in China, maar een expo-hal in Houten waar in september 2021 internationale handelaren en hordes bezoekers op af kwamen. Eenmaal daar konden ze zelfs fysiek contact maken met het aanbod exotische dieren. Dierenorganisaties maken zich grote zorgen om het dierenwelzijn én de volksgezondheid.

 

Reptielen en andere exotische dieren verhandeld

Beelden van de beurs, gemaakt door World Animal Protection, laten zien hoe reptielen en talloze andere exotische diersoorten uit de hele wereld onder stressvolle omstandigheden worden verhandeld. Nachtdieren staan de hele dag in het bezoekerslawaai. Prooi- en roofdieren worden vlak naast elkaar gestald. Dieren worden getransporteerd en uitgestald in ondermaatse behuizing. Veel dieren worden willekeurig opgetild of aangeraakt. Dierenorganisaties World Animal Protection, IFAW, Stichting AAP, Stichting SPOTS en de Dierencoalitie zijn ontsteld na het zien van de beelden en zien na eerdere beloftes over gedegen handhaving nog te weinig verbetering.

“Op dit soort beurzen wordt het houden van exotische dieren gepromoot, terwijl veel van deze dieren totaal ongeschikt zijn als huisdier”, zegt David van Gennep namens de organisaties. Sanne Kuijpers van World Animal Protection vult aan: “Iedere leek kan een bami-bakje of kooitje kopen, maar informatie over de verzorging van het exotische dier dat erin zit wordt niet of nauwelijks geboden. Complicerende factor is dat veel handelaren uit andere Europese landen komen, waardoor de vereiste schriftelijke informatie in de Nederlandse taal vaak niet beschikbaar is. Een totaal onverantwoorde en riskante situatie.”

 

Exotische dierenbeurzen toegestaan?

Exotische dierenbeurzen zijn toegestaan, mits er voldaan wordt aan de geldende regelgeving, zoals de regels voor dierenwelzijn. Volgens de dierenorganisaties schieten de markten daarin ernstig tekort, zoals ook wordt beaamd door dierenartsenvereniging Caring Vets. Zij zien tevens zoönose-risico’s bij het zo dicht bij elkaar brengen van mensen en tal van exotische diersoorten: “Een veterinaire keuring is in de verste verte geen garantie voor de afwezigheid van ziekteverwekkers bij de dieren. Dieren kunnen symptoomloze dragers zijn, of nog in de incubatietijd van een ziekte verkeren. Stress maakt dieren gevoeliger voor ziekteverwekkers. Door de aanwezigheid van verschillende diersoorten kunnen bovendien nieuwe mutaties van virussen ontstaan.”, aldus een woordvoerder van Caring Vets.

 

Verklein risico’s op een pandemie

Eerder dit jaar presenteerden World Animal Protection, IFAW, Stichting AAP, Stichting SPOTS en de Dierencoalitie al een maatregelenpakket om de risico’s op een volgende pandemie te verkleinen. Daarin roepen ze op om markten waar levende wilde dieren worden verhandeld in Nederland te verbieden, vanwege de risico’s op dierenwelzijnsaantastingen, illegale handel en zoönose-overdracht. Ondanks toezeggingen van de minister hiernaar te kijken is er dit jaar wederom een vergunning verleend voor de beurs.

Net voor het zomerreces overhandigde een expertgroep hun rapport ‘zoönosen in het vizier‘ aan bij het Kabinet. Deze expertgroep ziet afschaffing van dit soort markten als één van de kernaanbevelingen.

Bron:  Stichting Spots

nieuwsbrief dierentips