Handelswaar in de bio-industrie, we zien of lezen het liever niet, maar de realiteit van deze boerderijdieren moet begrepen worden willen we er iets aan kunnen veranderen. Ook zijn dierenattracties nog altijd een groot probleem, en dit alles heeft maar één en dezelfde oorzaak: mensen. Hoe zouden we dan een handje kunnen helpen?

Legkippen

Terwijl de meeste huisdieren bij ons op bed slapen en dagelijks vele kusjes en knuffels krijgen, leiden onze zogenaamde boerderijdieren in de bio-industrie een verborgen leven vol pijn en lijden en worden eerder gezien als handelswaar. Miljoenen legkippen kwijnen weg in de sombere en krappe realiteit van de bio-industrie, en alleen maar vanwege hun eieren. De kippen worden in een industrieel leven geboren en hun leven is kort en ondragelijk.

In het wild zou een kip ongeveer vijf bevruchte eieren per jaar leggen, ze bouwen heel zorgvuldig en goed verstopt een nest van bladeren en takken en nemen 21 dagen om hun eieren uit te broeden. Maar helaas geldt dat voor de leghennen in de bio-industrie niet.

Ze moeten continu eieren leggen; zo’n 300 per jaar. Deze extreme prestatie zorgen voor veel fysieke pijn. Na ongeveer een jaar beleven deze hoogproductieve kippen het einde van hun leven in de slachterij, hoewel kippen doorgaans acht tot vijftien jaar oud kunnen worden.

Varkens en koeien

In de bio-industrie is het voor varkens helaas niet anders. Miljoenen varkens worden gedood voor hun vlees, meer dan 99% van hun leven brengen ze door in de conventionele veehouderij. Een ware marteling voor intelligente dieren die worden opgesloten in extreem krappe hokken en op roostervloeren boven hun eigen uitwerpselen leven.

Zeugen worden opgesloten in zogenaamde kraamhokken om hun jongen te zogen – ze kunnen zich in deze hokken niet eens opdraaien. Biggentjescastratie zonder verdoving is inmiddels verboden. Dit maakt de ingreep minder pijnlijk, maar helpt niet tegen de angst die ze ervaren – de biggetjes blijven dus lijden. De tanden van de kleintjes worden afgeslepen zodat ze de moederzeug niet kunnen ‘beschadigen’.

Een ware marteling voor intelligente dieren die worden opgesloten in extreem krappe hokken. Varkens zijn geen handelswaar

Honderdduizenden melkkoeien hebben nog nooit in hun leven een weiland gezien en kun kalveren worden al een uur na de geboorte bij hen weggehaald. Hun melk is immers ‘handelswaar’ voor mensen.

Smeekgebeden van dit ‘handelswaar’

Deze boerderijdieren worden in vrachtwagens vervoerd, soms urenlang in verzengende hitte, om te worden geslacht. Ze hebben het moeilijk en hun meeste behoeftes worden genegeerd. Het soortgeschikt leven wat ze nodig hebben geven wij ze vrijwel nooit. Daarom zouden al deze miljoenen dieren zeggen: “Mensen, wij zijn geen handelswaar. We zijn bewuste wezens en wij verdienen ook als zogenaamde bio-industriedieren een fatsoenlijk leven. Bovendien hebben we veel meer ruimte nodig om ons op ons gemak te voelen.”

Als je iets goed wilt doen voor deze dieren, kun je je eigen vlees- en eierenconsumptie verminderen.

Plant meer bloemen

In West-Europa is de populatie vliegende insecten inmiddels met ongeveer 75% afgenomen. Onder andere door landgebruik en verlies van soortenrijke akkerlanden spelen hierbij een cruciale rol. Het herhaaldelijk bemesten en maaien van grasland zorgt er ook voor dat de biodiversiteit van bloeiende planten enorm afneemt. Het onkruid breidt zich daarentegen uit.

De belangrijkste voedselplanten voor insecten en hun larven verdwijnen terwijl wij deze beestjes juist dringend nodig hebben. Vooral bijen hebben het moeilijk. Er zijn wereldwijd ongeveer 20.000 bijensoorten, maar alleen al in Europa wordt elke tiende soort met uitsterven bedreigd. Bijen zijn onmisbaar voor de ecologische diversiteit, bestuiving en toename van bloemen en planten.

Niet alleen zijn insecten voor ons belangrijk, maar ook voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen zijn ze van groot belang. Vogelaantallen nemen snel af en de soorten hebben het moeilijker om voedsel te vinden. Als ze konden praten zouden ze dit in onze oren fluisteren: “Plant alsjeblieft meer bij- en insectvriendelijke bloemen en struiken in de tuin. Laat je tuin rommelig zijn en laat hopen bladeren en takken liggen. Daarin kunnen sommigen van ons overwinteren. Ook in insectenhotels voelen we ons prettig, vooral in de winter.”

Zeg nee!

Een bezoek aan het Dolfinarium of het circus, een olifantenritje of een foto maken met een aap op vakantie; pure dieren mishandeling. Wie wil help een einde te maken aan dit leed zegt hardop nee tegen deze en dergelijke dierenattracties. Dat is de enige manier waarop dingen zullen veranderen.

Laat ze leven

Er zijn veel diersoorten die geen hoge aaibaarheidsfactor hebben, soorten die mensen als intimiderend ervaren. Spinnen, insecten en slangen bijvoorbeeld. Kruisspinnen, hooiwagens, wespspinnen zijn juist erg nuttig omdat ze grote aantallen insecten vangen die wij vervelend vinden. Hierom is het al belangrijk om spinnen niet te doden als ze je huis binnenkomen. Zet er gewoon een glas overheen, schuif er een stuk papier of karton onder en laat het beestje in de tuin vrij.

Ook de valse wolfspin is sinds kort in het land te vinden. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering is hiervan de voornaamste oorzaak. Maar ook deze spin wil gewoon leven, en hij is net zo nuttig als zijn achtpotige familieleden.

Help ze, alsjeblieft

Een gewonde duif, een verweesde eekhoorn of een jonge egel – wie niet de andere kant op kijkt kan de levens van veel dieren redden. Vooral wilde dieren worden vaak blootgesteld aan vele gevaren; ze komen onder onze auto’s, vallen in zwembaden of vliegen met volle kracht tegen onze ramen. Het is altijd belangrijk om dieren in nood te helpen. Doordat hun leefgebied steeds kleiner wordt moeten ze geforceerd in onze gevaarlijke mensen wereld overleven. Een tak in de waterton of in het zwembad is al voldoende voor dieren om zich zelfstandig uit deze dodelijke val te bevrijden.

Maar ook bij dierenmishandeling zouden mensen niet weg moeten kijken. Iedereen die ziet dat dieren slecht gehuisvest zijn of mishandeld worden, kan actie ondernemen en hulp inschakelen. Het is belangrijk om elk bewijs veilig te stellen en, indien mogelijk, foto’s te maken. Met deze bewijzen kun je dan naar de (dieren-) politie of de LID. Schakel bij acute calamiteiten, zoals een duidelijk geval van dierenmishandeling, meteen de politie in.