Bijen verstaan lichaamstaal als geen ander. Om te communiceren met zijn volk danst een bij ingewikkelde patronen. En wat blijkt? Zijn dialect bepaalt zijn dansstijl!

 

‘Ik wijs je de weg’ in bijendialect

Al langere tijd werd vermoed dat verschillende typen honingbijen er hun eigen danspasjes op nahouden. Onderzoekers van de Universiteit van Würzburg onderzochten de dansstijlen van de Aziatische honingbij, de dwerghoningbij en de reuzehoningbij. De bijensoorten blijken verschillend te dansen met het achterlijf; het deel dat bewogen wordt om aan te geven waar eten te vinden is.

 

Het bijenvolk van de honingbij

Wist je dat bij honingbijen de vrouwtjes het zware werk verrichten? Een bijenvolk bestaat uit een koningin, duizenden werkbijen en honderden darren (mannetjes), die alleen in actie komen wanneer het tijd is voor de bevruchting. En drie keer raden welk geslacht de werkbijen hebben… Inderdaad, dat zijn altijd vrouwtjes. De koningin is de enige vrouw in het bijenvolk die voor nakomelingen kan zorgen. Uit de bevruchte eicellen komen nieuwe werkbijen, uit de onbevruchte cellen kruipen darren.

 

bijen dialect volk honing dansen

 

Werkbijen op zoek naar eten

Het zoeken naar eten is de taak van de werkbijen. Daarbij gaan ze meestal niet verder dan 3 km bij hun eigen nest vandaan. Bij thuiskomst vertellen de dames al dansend aan de andere werkers waar ze het voedsel gevonden hebben. Veelal neemt een werkbij alvast iets mee van de voeding zodat een soortgenoten kunnen proeven. Verder zoeken de werkers ook naar grondstoffen om het nest te verstevigen.

Bron:  Imkers Nederland en Hart voor Dieren Magazine

nieuwsbrief dierentips