Van Stichting DierenLot komt de melding dat er mogelijk al tientallen dode vossen en marters slachtoffer zijn geworden van vogelgriep. Extra zorgelijk is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenuutoriteit niet lijkt in te willen grijpen.

 

Noodkreet Dierenambulance Limburg Zuid

Maar liefst 36 keer belde Dierenambulance Limburg Zuid met de NVWA, omdat vrijwilligers talloze dode wilde dieren aantroffen in Zuid-Limburg. In korte tijd werden, naast meer dan 400 dode meeuwen, aalscholvers en ganzen, maar liefst 37 dode vossen en 5 dode marters aangetroffen die volledig intact waren, mogelijk besmet met vogelgriep. De dierenambulance deed tevergeefs meermaals een beroep op de NVWA, maar kreeg als antwoord te horen: “Wij doen er niks mee, vernietig ze maar”.

Stichting DierenLot vindt deze reactie onbegrijpelijk: “Hoe kan dit in vredesnaam gebeuren als er steeds meer bewijs is dat niet alleen vogels worden getroffen door vogelgriep maar ook zoogdieren, zoals vossen, zeehonden en bunzingen? Volgens wetenschappers vormt vogelgriep een bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom is het des te belangrijker dat deze dieren nader worden onderzocht door de Erasmus Universiteit en Wageningen Bioveterinairy Research.”

 

Protocol verdachte gevallen van vogelgriep

Het vreemde is dat het protocol van de NVWA notabene zelf voorschrijft dat bij 3 of meer verdachte gevallen van vogelgriep er melding gemaakt moet worden bij de NVWA. Helaas merkt Stichting DierenLot dat de opvolging van meldingen van vogelgriepslachtoffers verre van vlekkeloos verloopt.

Daniëlla van Gennep van Stichting DierenLot licht toe: “Nog steeds worden dagelijks in Nederland tientallen dieren, voornamelijk watervogels, gevonden met verschijnselen van vogelgriep. Maar de ernst van de situatie is verre van scherp in kaart gebracht. Weliswaar is er een beeld van locaties waar vogelgriep heerst, maar de bijbehorende aantallen slachtoffers van wilde dieren ontbreken. Niet alle slachtoffers onder wilde dieren worden gevonden, niet alle slachtoffers worden herkend als vogelgriep en lang niet alle meldingen worden opgevolgd door onderzoek naar vogelgriep. We hebben simpelweg onvoldoende overzicht van de daadwerkelijke aantallen vogelgriepslachtoffers onder de wilde dieren. Dat kan uiteindelijk grote gevolgen hebben voor kwetsbare soorten zoals kanoeten en zeearenden die ook getroffen zijn. Het is dan ook van groot belang dat de kadavers van vogelgriepslachtoffers uit de natuur worden weggehaald om verdere verspreiding te voorkomen en dat deze onderzocht worden. Daar zijn ook wetenschappers het over eens.”

 

Wat zegt de nieuwe Europese wetgeving?

De nieuwe Europese wetgeving diergezondheid die 21 april 2021 is ingegaan zegt: “Kadavers van wilde vogels waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn met vogelgriep, moeten worden verwijderd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009.”  Helaas gebeurt dat op dit moment dus nog niet standaard. Bovendien worden dierenhulpverleners voortdurend van het kastje naar de muur gestuurd als zij vogelgriepslachtoffers onder hun hoede nemen.

“Bovendien hebben tientallen dierenambulances en opvangcentra te maken met torenhoge kosten om veilig met vogelgriepslachtoffers om te gaan. Het is vreemd dat deze kosten wederom op het bordje terecht komen van organisaties die 100% afhankelijk zijn van donaties,” aldus Van Gennep.

 

Vaccinatiemogelijkheid onderzoeken

Stichting DierenLot pleit voor intensieve samenwerking tussen NVWA, ministerie, dierenhulpverleners, gemeenten, provincies, wetenschappers en andere stakeholders. Overheidsinstanties zouden goede voorlichting moeten geven aan het brede publiek, zodat de verspreiding van de vogelgriep kan worden tegengegaan, Ook de mogelijkheid om dieren tegen vogelgriep te vaccineren en sneltesten in te zetten, moet verder worden onderzocht. Dit komt niet alleen ten goede aan de mens en de dierenhulpverleners, maar vooral ook aan de dieren.

bron: Stichting DierenLot

 

nieuwsbrief dierentips