Gelukkige kippen, dus kippen die de ruimte hebben, nemen dagelijks of om de dag een stof- of zandbad. Ze maken dan een kuiltje in de grond en verspreiden zand en stof over hun verenkleed. Daarna schudden ze zich uit. Hiermee verwijderen ze overtollig vet en ontdoen ze zich van luizen, vlooien en mijten. Door het fijne zand gaan deze uitwendige parasieten dood.

 

Van jongs af aan

Kippen gaan al op zeer jeugdige leeftijd in bad. Zowel ’s winters als ’s zomers. Zo’n stofbad neemt al gauw een half uur in beslag en verloopt volgens een vaste procedure: de kippen gaan zitten met de veren uitgezet, krabben en schudden zodat het stof in de veren komt, dan gaan ze liggen en keren en schudden ze zich uit. De voorkeur gaat uit naar zand of turf. Fijn strooisel komt namelijk het best tegemoet aan waar het stofbad voor is bedoeld. Een stofbad is overigens ook een groepsactiviteit. De hennen gaan gezamenlijk in bad en de hen die het hoogst in de pikorde staat, krijgt de beste plek.

 

(Foto: Ivonne Wierink/Shutterstock)