Photo credits: Bears in Mind

Stichting Bears in Mind haalt een bruine beer uit Oekraïne op die al 18 jaar in erbarmelijke omstandigheden leeft. De situatie van de voormalige circusbeer is door de oorlog zo verslechterd, dat de stichting alles op alles heeft gezet om haar zo snel mogelijk uit het oorlogsgebied te evacueren.

 

Reddingsactie circusbeer Oekraïne

Het team van Bears in Mind is nogmaals afgereisd naar Oekraïne om een beer in nood op te halen. In oktober 2021 haalde de stichting al twee beren op middels de crowdfunding ‘Beregoeiereis’. De evacuatie betreft nu een bruine beer die al jarenlang in afschuwelijke omstandigheden leeft; in een hele kleine betongaas kooi, bij een hotel resort. De afgelopen maand zijn haar omstandigheden door de oorlog nog verder verslechterd. Omdat de eigenaar vecht aan het front kan hij niet meer voor haar zorgen. Bears in Mind heeft alles op alles gezet om haar zo snel mogelijk op te halen. Een beer uit een oorlogsgebied bevrijden is een spannende en onzekere onderneming, het was dan ook niet zonder gevaar.

Nu de oorlog voortduurt zijn de eigenaren niet meer in staat voor de dieren te zorgen. Voedsel wordt schaars en we zien dat dit soort dieren nu regelmatig wordt achtergelaten door het dreigende oorlogsgevaar ”, aldus Ingrid Vermeulen, directeur Stichting Bears in Mind. De stichting heeft zich sinds het uitbreken van de oorlog ingezet voor de evacuatie van meerdere beren uit White Rock nabij Kyiv. Ook deze beer, genaamd Kiriusha, wordt nu gered uit haar miserabele situatie.

 

Circusbeer in een kinderkamp

Beer Kiriusha is 24 jaar en heeft de eerste 6 jaar van haar leven als circusbeer moeten optreden. Daarna is zij aan een hotel met kinderkamp gegeven. Daar woont ze al 18 jaar in een hele kleine kale betonnen kooi met amper bewegingsruimte. Maar binnenkort kan ze tot rust komen in Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

 

Het Berenbos in Rhenen

Het Berenbos is een samenwerking tussen stichting Bears in Mind en Ouwehands Dierenpark Rhenen. Bears in Mind zet zich in voor het welzijn van beren door mishandelde beren een nieuw beerwaardig bestaan te geven in semi-natuurlijke opvangcentra zoals Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. Daar genieten bruine beren die vroeger mishandeld zijn van een onbezorgd leven. Op dit moment leven er negen bruine beren in Het Berenbos, elk met een eigen verhaal, en sinds 1993 zijn er al meer dan dertig beren opgevangen in Het Berenbos.

 

Stichting Bears in Mind

Bears in Mind is dé stichting voor beren in Nederland. Door het inzetten van kennis, expertise en financiële middelen beschermt de stichting wilde beren en hun leefgebied en ontfermt zich over het lot van beren in nood in gevangenschap. Er wordt samengewerkt met lokale organisaties aan projecten op het gebied van natuurbescherming, berenwelzijn, educatie en voorlichting. Onder de bescherming van het leefgebied van de beer vallen ook andere diersoorten die hetzelfde leefgebied delen.

Bron: Bears in Mind

 

nieuwsbrief dierentips