De Vlinderstichting komt met goed nieuws.  De vlinder doet het op dit moment goed in Nederland, er wordt zelfs al gesproken over een ‘vlinderexplosie’. Ontdek de oorzaak achter deze stijgende aantallen en wat je nog meer kunt doen om de vlinders en hun rupsen te helpen.

 

Hoe weten we dat er sprake is van een vlinderexplosie?

Een stijgend aantal vlinders in Nederland kwam onder meer naar voren tijdens de jaarlijkse tuinvlindertelling. Bij de aanvang van de telling, begin juli, leken het aantal getelde vlinders nog tegen te vallen. Maar halverwege diezelfde maand kwam daar opeens verandering in. De insecten namen toe in aantal en dat aantal leek wel te blijven stijgen.

Een andere graadmeter voor het aantal vlinders in Nederland, is het onderzoek ‘meetnet vlinders. Daarbij worden wekelijkse op vaste plekken vlinders geteld en ook bij dit project namen ze de ‘vlinderexplosie’ waar.

 

Resultaten tuinvlindertelling

 • 10.000 tellingen in 4100 tuinen (soms vinden er meerdere tellingen in één tuin plaats)
 • 104.000 vlinders geteld
 • Gemiddeld aantal vlinders per telling: 10,5
 • Gemiddeld aantal soorten per telling: 3,7

De top 10 getelde tuinvlinders

 1. Atalanta
 2. dagpauwoog
 3. Klein koolwitje
 4. Citroenvlinder
 5. Groot koolwitje
 6. bruin zandoogje
 7. klein geaderd witje
 8. gehakkelde aurelia
 9. distelvlinder
 10. kleine vos

 

Het weer hielp de rupsen

Natuurlijk zijn we blij met een stijgend aantal vlinders, maar waar komt deze plotse groei vandaan? Alhoewel je veel mensen hoort klagen bij regenachtige voorjaarsdagen, staan de rupsen van vlinders als het ware te juichen bij dit soort weer, zeker wanneer de natheid en zon zich veelvuldig afwisselen. Hierdoor groeien de planten waarvan deze insecten eten goed en hadden de rupsen volop voedsel. Ze werden groot, krachtig en zo haalde meer en meer van deze beestjes de fase waarin ze zich ontpoppen tot vlinder.

 

Heeft iedere vlindersoort baat gehad bij het weer?

Nog niet alle vlindersoorten hebben kunnen profiteren van dit uitgebreide ‘groenbuffet’ voor hun rupsen. Bij sommige van de vlinders – bijvoorbeeld de heivlinder en de kommavlinder – ontpoppen de rupsen namelijk later en vliegen de vlinders pas ergens in augustus uit. Of ook zij voldoende voedsel hebben kunnen vinden, is dus nog even afwachten. Los van de weersafhankelijkheid, hebben de rupsen van verschillende vlindersoorten namelijk ook hun eigen voorkeursplant. Zo is de rups van het boomblauwtje dol op klimop, terwijl die van het oranjetipje juist blij is met de Judaspenning.

 

We zijn er zeker nog niet

Een heuse vlinderexplosie is prachtig. Maar dat de rupsen voldoende voedsel konden vinden, zegt nog niets over het aanbod voor hun volwassen exemplaren. Vlinders hebben andere planten nodig om te kunnen overleven en de vlinderstand is nog lang niet op het niveau van wat hij ooit was voordat dit insect bedreigd werd in zijn bestaan. Daarom blijft ook de vlinder onze zorg en aandacht verdienen. Je kunt vlinders helpen door de juiste nectarplanten in je tuin te zetten.

Met deze planten help je vlinders en bijen.

 

Bron: De vlinderstichting, Nu.nl

 

 

nieuwsbrief dierentips