Vlaams Dierenminister Ben Weyts investeert € 200.000 in onderzoek naar Feline Infectieuze Peritonitis (FIP), één van de voornaamste doodsoorzaken bij katten. Het gaat om een coronavirus dat een buikvliesontsteking veroorzaakt en vooral toeslaat op plaatsen waar meerdere katten met elkaar samenleven.

 

Universiteit Gent zal het onderzoek naar FIP uitvoeren

De Faculteit Dierengeneeskunde van de UGent gaat op zoek naar manieren om de viruscirculatie bij FIP terug te dringen. “Ook katten kennen een coronavirus”, zegt Weyts. “Maar Vlaanderen heeft een internationaal gerenommeerd laboratorium, dat pionierswerk doet. We gaan veelbelovend onderzoek steunen, in de hoop op een doorbraak”.

 

Feline Infectieuze Peritonitis (FIP)

Feline Infectieuze Peritonitis (FIP) is een veel voorkomende, ongeneeselijke en dodelijke kattenziekte. Een coronavirus veroorzaakt een besmettelijke buikvliesontsteking, die kan leiden tot diarree, koorts en overlijden. De ziekte zorgt voor veel dierenleed en slaat vooral toe op plaatsen waar katten samenleven, zoals in gezinnen met meerdere dieren, dierenasielen en bij fokkers. Lees meer over FIP.

 

Wat gaat de universiteit van Gent doen?

Het internationaal gerenommeerd laboratorium voor virologie aan de Faculteit Dierengeneeskunde van de UGent, onder leiding van professor Hans Nauwynck, zal 2 jaar lang onderzoek doen naar:

  • Varianten van FIP die circuleren in Vlaanderen;
  • Mutaties die de verspreiding van het virus in de hand werken;
  • Maatregelen die het meest geschikt zijn om de viruscirculatie terug te dringen.

 

Betrokkenen bij het onderzoek

De onderzoekers zullen ook dierenartsen, dierenasielen, fokkers en particulieren betrekken bij het onderzoek. Ook de UGent draagt € 200.000 bij aan het onderzoek.

“We nemen in Vlaanderen het voortouw inzake dierenwelzijn, ook op wetenschappelijk gebied”, zegt Weyts. “Het laboratorium van professor Nauwyck is wereldtop. Als er ergens mensen zijn die de verspreiding van deze dodelijke kattenziekte een halt kunnen toeroepen, dan zijn zij het wel”.

Bron: Dierenwelzijn Vlaanderen

 

nieuwsbrief dierentips