De haas en het konijn staan sinds 2020 op de rode lijst van bedreigde zoogdiersoorten. Toch ontbrak het tot voor kort aan een jachtverbod, waardoor het jagen op konijnen en hazen gewoon doorging. Komend jachtseizoen is dat gelukkig anders, al zit er nog wel een verschil tussen de haas en het konijn.

 

Nergens meer op het konijn jagen, de haas beperkt

De minister Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, heeft aangekondigd dat er voor komend jachtseizoen – 2022/2023 – een verbod komt op het jagen op konijnen in heel Nederland. Voor de haas geldt alleen een jachtverbod in drie provincies: Groningen, Utrecht en Limburg.

 

Zorgen om hazen en konijn in Nederland

Het gaat al een tijd niet goed met de konijnen en hazen in ons land. Niet voor niets kwamen de dieren in 2020 op de rode lijst van bedreigde zoogdiersoorten terecht. Uit de tweede kamer kwam vervolgens het verzoek om de haas en het konijn te verwijderen van de lijst van vrij bejaagbare dieren. Dat was voor de minister de aanleiding om onderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkelingen van de diersoorten op provinciaal niveau.

 

Uitkomst onderzoek

In alle provincies blijkt de konijnenpopulatie achteruit te gaan. Daarom is de minister met een totaalverbod voor dit diersoort gekomen. Wat betreft de haas blijk zo’n verslechtering zich te voltrekken in de drie eerder genoemde provincies. De minister maakt dan ook onderscheid in provincies wanneer het aankomt op een jachtverbod op de haas. Zij wil per gebied kijken wat er nodig is om de situatie van konijnen en hazen te verbeteren. Verder geeft zij aan dat een jachtverbod in heel Nederland voor dieren als de haas, te grote gevolgen zou hebben voor onder meer het faunabeheer.

 

De risico´s voor konijn en haas

Naast de jacht op de dieren zijn er in ons land nog meer risico´s voor konijnen en hazen. Het kleiner worden van hun leefgebied door bebouwing is een belangrijke factor. Daardoor vinden wilde dieren minder voedsel en komen ze de mens steeds vaker tegen. Het aanleggen en het drukker worden van wegen kun je daar ook onder rekenen, want regelmatig verongelukt een konijn of haas bij het oversteken.

Bron: rijksoverheid.nl, Hart voor Dieren Magazine

 

nieuwsbrief dierentips