De gemeente Doetinchem start een treitercampagne tegen Diana Saaman, eigenaresse van een kleinschalig scharrelvarkensbedrijf waar sinds jaar en dag zes zeugen en hun biggen buiten rondlopen. De gemeente vindt dat de kleine hutjes waar de varkens beschutting zoeken, moeten verdwijnen. Dat zou het einde betekenen voor de buitenvarkens. Varkens in Nood start een petitie om Diana’s bedrijf te redden.

Varkenshutjes

Varkensboerin Diana Saaman houdt al vijftien jaar scharrelvarkens. De dieren lopen vrij rond, maar kunnen schuilen in zogenaamde nishutten die op het erf staan. Deze hutjes zijn al vijftien jaar geen probleem voor de gemeente. Maar nu zijn er plannen voor nieuwbouw naast het kleine bedrijf, nota bene op de plaats van twee grote, oude varkensstallen. De gemeente ziet nu in die nieuwbouw een goede aanleiding om de hutten voor de buitenvarkens te verbieden. Dat zou betekenen dat Diana haar bedrijf moet opdoeken.

Kleine varkensboeren treiteren

Het is niet de eerste keer dat een kleine varkensboer grote problemen krijgt. Alsof de overheid niets beters te doen heeft (lees ons rapport ‘Naleving dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie’) worden in heel Nederland juist de kleine boeren, waar de dieren buiten lopen, belaagd. In Wehl (gemeente Doetinchem), waar Diana haar boerderij heeft, is het CDA-wethouder Lambregts, met de steun van onder andere de VVD, die stennis maakt. Blijkbaar is het de wethouder een doorn in het oog dat varkens zomaar buiten lopen.

Petitie

Het treiteren van kleine varkensboeren in Nederland moet stoppen. Varkens in Nood start een petitie om te protesteren tegen de behandeling van Diana en haar scharrelvarkens. In de petitie wordt de gemeente Doetinchem opgeroepen de varkens en hun hutjes te laten waar ze zijn en het bedrijf verder met rust te laten.