De Toxoplasma gondii veroorzaakt Toxoplasose. Katten zijn de eindgastheren van deze parasiet en verspreiden de oöcyten. Hoe ziek een kat na besmetting wordt, hangt onder meer af van zijn leeftijd en weerstand.

 

Parasiet Toxoplasma gondii

Toxoplasmose wordt veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii. Dit veelvoorkomende eencellige organisme verspreidt zich via katten, die de eindgastheren van deze parasiet zijn. Alhoewel mensen en andere dieren ook besmet kunnen raken, kan de Toxoplasma gondii zijn oöcyten – een soort eitjes – alleen in het kattenlichaam leggen. Via kattenpoep vinden de eitjes hun weg naar buiten en naar een tussengastheer.

 

Hoe raakt een dier besmet?

Katten of andere dieren kunnen besmet raken door het eten van ontlasting waarin de oöcyten zitten of het eten van een ander besmet dier. De meeste katten zijn na het doormaken van toxoplasmose levenslang immuun tegen deze ziekte. Besmette katten scheiden de oöcyten zo’n 2 à 3 weken uit.

 

Voor wie is Toxoplasmose gevaarlijk?

Veel mensen en katten raken een keer in hun leven besmet met de Toxoplasma gondii, maar worden daar niet ziek van. Hun immuunsysteem kan de ziekteverwekker aan en bouwt antistoffen op die ze bij een volgende besmetting beschermen. Toxoplasmose is echter wel een risico voor zwangere vrouwen, kinderen en ouderen. Ook drachtige poezen, kittens en oudere katten kunnen erg ziek worden na een besmetting.

 

toxoplasmose kat kitten

Symptomen kat toxoplasmose

Veel katten vertonen geen symptomen na een besmetting met de Toxoplasmose gondii. Maar onder met name jonge of verzwakte katten komen deze ziekteverschijnselen voor:

 • koorts
 • verminderde eetlust
 • gewichtsverlies
 • lusteloosheid
 • benauwdheid
 • oogproblemen
 • overgeven
 • diarree
 • neurologische klachten
 • opgezette lymfeklieren

Deze signalen kunnen ook wijzen op een andere ziekte, maar neem voor de zekerheid contact op met de dierenarts.

 

Hoe wordt Toxoplasmose vastgesteld bij katten?

Via bloedonderzoek kan aangetoond worden of je kat in aanraking is geweest met de ziekte Toxoplasmose. Om op het moment van ziekte aan te tonen dat symptomen veroorzaakt worden door de parasiet, is weefselonderzoek nodig.

 

Behandeling tegen Toxoplasma gondii

Tegen een infectie door de Toxoplasma gondii zijn verschillende medicatie beschikbaar. Hun effect verschilt echter per besmette kat. Verder zal de dierenarts de symptomen zo goed als mogelijk bestrijden.

 

Houd risico op besmetting met Toxoplasma gondii klein

Een besmetting met de parasiet Toxoplasma gondii is nooit helemaal te voorkomen. Toch kun je de kans voor jezelf en je gezinsleden wel zo klein mogelijk houden:

 • Was groenten en fruit altijd goed voordat je ze eet.
 • Hanteer een goede hygiëne in jullie leefomgeving.
 • Zorg dat kinderen, ouderen en zwangere vrouwen de kattenbak niet schoonmaken of legen.
 • Draag handschoenen als je de kattenbak schoonmaakt of in de tuin werkt.
 • Gooi gebruikte kattenbakvulling in een gesloten zak weg.
 • Dek de zandbak van je kinderen goed af.
 • Was je handen nadat je de kat hebt geaaid.

Bron: mcvoordieren, Hart voor Dieren Magazine

nieuwsbrief dierentips