Bloedboerderijen van paarden in Zuid-Amerika

Op zogenaamde bloedboerderijen in Zuid-Amerika worden van drachtige merries grote hoeveelheden bloed ‘geoogst’. De hormonen in het bloed worden gebruikt om de vruchtbaarheid van Nederlandse varkens en koeien te verhogen. Op undercover beeldmateriaal zijn dode, gewonde en ernstig vermagerde paarden te zien. In de EU is het aftappen van bloed bij paarden voor dit doel verboden. Farmaceutische bedrijven als CEVA, IDT Biologica en HIPRA importeren daarom hun hormoonproducten uit Argentinië en Uruguay.

 

Paardenleed voor efficiënte vlees- en melkproductie

Bloed van drachtige merries bevat PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropine), een hormoon dat in de Europese veehouderij gebruikt wordt om de vruchtbaarheid van zeugen en melkkoeien te verhogen.  Deze ingreep is niet alleen medisch onnodig – er zijn ook synthetische alternatieven voor PMSG.

 

Zieke, kreupele en dode merries

Van tienduizenden drachtige merries wordt 2 tot 3 maal per week tot wel 10 liter bloed per keer afgenomen om PMSG te onttrekken. Het gevolg is dat de paarden ernstige bloedarmoede hebben en door een verlaagde weerstand veel infecties oplopen. Bovendien worden de dieren mishandeld tijdens het aftappen van het bloed en creperen zieke en kreupele dieren zonder enige zorg. De weiden liggen vaak vol kadavers van paarden die de mishandelingen niet overleefden.

 

E-mailactie: stop het gebruik van PMSG

Dier&Recht start een e-mailactie en roept varkenshouders, melkveehouders en dierenartsen op helemaal te stoppen met het gebruik van middelen die PMSG bevatten, en te vragen naar synthetische alternatieven. Verder moet de Nederlandse politiek aandringen op een importverbod voor de EU.