De adviezen van de Sophia-Vereeniging naar aanleiding van het rapport Hondenbeten aan de kaak gesteld van de Raad voor Dierenaangelegenheden zijn grotendeels overgenomen door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. Er komt een landelijke databank voor bijtincidenten, houders van risicohonden moeten verplicht een cursus volgen en het advies van de RDA om honden die gebeten hebben meteen te euthanaseren, wordt niet overgenomen. Ook worden er maatregelen getroffen tegen de malafide hondenhandel.

Registratie gevaarlijk gedrag

De maatregelen, aangekondigd in mei en afgelopen week toegelicht in een brief aan de Sophia-Vereeniging, maken duidelijk dat het de staatssecretaris ernst is om de problemen zowel op korte als op lange termijn structureel aan te pakken. Om te zorgen dat het aantal bijtincidenten afneemt, wordt er een uniform registratiesysteem opgesteld. Op dit moment zijn er geen landelijke cijfers van het aantal incidenten, de ernst ervan en het type hond dat betrokken is. Deze informatie is onontbeerlijk bij het opstellen van een preventieve aanpak. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor een strafrechtelijk houdverbod en het strafbaar stellen van het ophitsen van een dier.

Euthanasie volgens one-strike-out

Het meest verwerpelijke advies van de RDA, om honden direct te euthanaseren na een bijtincident als er geen sluitende identificatie en registratie is, neemt Van Dam expliciet niet over. De omstandigheden waaronder de hond gebeten heeft, moeten onderzocht worden. Ook wordt het dier aan een gedragstest onderworpen zodat de hond veilig herplaatst kan worden bij een geschikte eigenaar. Heropvoeding is volgens de Sophia-Vereeniging onlosmakelijk verbonden met dit proces maar hoort vooralsnog niet tot het pakket maatregelen.

Cursus

Er is een lijst opgesteld van hoogrisicohonden. Per 2018 moeten eigenaren van zulke honden verplicht een cursus volgen. Zo’n cursus vinden wij een goede eerste stap maar wat ons betreft betreft zou deze door álle hondeneigenaren gevolgd moeten worden. Bovendien zouden potentiële hondeneigenaren verplicht een cursus moeten volgen voordat zij aan een hond beginnen. Dat is de beste manier om onverantwoord houderschap en ondoordachte aanschaf van honden te voorkomen.

Hondenhandel

De malafide hondenhandel wordt aangepakt door het systeem meer sluitend te maken. Zo is vanaf het najaar niet meer de fokker verantwoordelijk voor een correcte geboorteregistratie, maar de dierenarts en geregistreerde chippers. Bovendien wordt het dierenpaspoort voor honden verplicht en komt er een witte lijst van handelaren. Het zijn grote stappen die de hondenhandel inzichtelijker moeten maken.

Huisdierenverkoop

Om ook illegale fokpraktijken bij andere huisdieren uit te bannen, pleit de Sophia-Vereeniging voor een verbod op de laagdrempelige huisdierenverkoop in winkels, tuincentra en via het internet. Bij opvangcentra en erkende fokkers kunnen mensen terecht voor een huisdier. Impulsieve aankopen worden zo geminimaliseerd evenals de afzetmarkt voor malafide fokkers.

Help mee

Help je ons mee een einde te maken aan miskopen, verwaarloosde en gedumpte huisdieren? Wil jij ook een einde maken aan wanpraktijken bij broodfokkers?
Teken en deel dan de petitie: Stop de huisdierenhandel!