Den Haag, 18 mei 2020 – Naar aanleiding van berichten dat nertsen inmiddels op vier bontfokkerijen in Noord-Brabant positief getest zijn op het coronavirus, zijn PETA-sympathisanten gekleed in beschermende pakken neergestreken nabij het binnenhof om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, op te roepen om de deadline voor de geleidelijke sluiting van nertsfokkerijen in Nederland, die nu is gesteld op 2024, te vervroegen.

 

PETA heeft de minister een brief gestuurd waarin ze wordt opgeroepen actie te ondernemen en het verbod op de bontfok per direct in te stellen. “Nu het coronavirus zich als een lopend vuurtje verspreidt over bontfokkerijen, kan de regering geen dag langer meer wachten met het sluiten van deze smerige inrichtingen, laat staan vier jaar”, zegt PETA’s campagne-adviseur, Mimi Bekhechi. “PETA roept minister Schouten op om nu een einde te maken aan de bontfok in Nederland, voordat nóg een nerts of een medewerker dit dodelijke virus oploopt.”

Hetzelfde als een markt

SARS en het nieuwe coronavirus infecteerden eerst mensen die in direct contact kwamen met wilde dieren in gevangenschap op markten waarop levende dieren verhandeld worden. Deze markten vertegenwoordigen een soortgelijk risico voor de volksgezondheid als bontfokkerijen, waar nertsen in krappe kooien zitten opgesloten en waar ziektes zich eenvoudig kunnen verspreiden.

Niet in staat om natuurlijk gedrag te vertonen, worden nertsen vaak gek van hun opsluiting. Sommigen gaan zelfs zelf-kannibaliseren: ze knagen aan hun eigen poten of staart als gevolg van de voortdurende psychische en lichamelijke kwellingen. Ze worden op een gruwelijke manier gedood, bijvoorbeeld door vergassing of elektrocutie.

PETA, wiens motto deels luidt: “dieren zijn niet van ons om te dragen”, zet zich af tegen het speciësisme, de overtuiging dat mensen superieur zijn.

 

Ook interessant voor jou:
Oehoes in de bloembak
Bruinvissen profiteren van stille zee