De uitkomst van het jaarlijkse onderzoek van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) onder de huisdierenpopulatie, is bekend. Bij dit onderzoek werd onder meer gekeken naar de reden waarom mensen een huisdier hebben genomen, de rol van de dieren in het huishouden en in de maatschappij, en waar de dieren vandaan komen.

 

Toename huisdieren

Over de jaren 2020 en 2021 is het aantal huishoudens dat een huisdier houdt met bijna twee procent toegenomen, wat gelijkstaat aan 150.000 huishoudens. In de coronaperiode namen ongeveer 80.000 huishoudens een hond in huis.

 

Huisdieren zijn belangrijk voor maatschappij

Bijna alle respondenten (93%), dus ook de mensen die geen huisdier hebben, zijn het (helemaal) eens met de stelling dat huisdieren bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Een groot deel (88%) vindt ook dat huisdieren goed zijn voor de mentale of fysieke gezondheid van mensen. Driekwart vindt dat huisdieren goed zijn om kinderen verantwoordelijkheidsgevoel te geven. Van de Nederlanders met een huisdier vindt 75% dat huisdieren een maatschappelijke rol hebben. Van de Nederlanders zonder een huisdier is 54% het hier (helemaal) mee eens. Toch staan al deze factoren niet op nummer 1 bij de vraag ‘Wat zijn de redenen om een huisdier te nemen?’ Veruit de meeste mensen noemen ‘gezelligheid’ als voornaamste reden om een huisdier te nemen. En dat geldt voor alle huisdieren, dus ook voor vissen, maar bij hond en kat wordt gezelligheid wel het vaakst (86%) genoemd. Bij de hond staan verder ‘onvoorwaardelijke vriendschap’ en een ‘actievere levensstijl’ in de top 3.

 

onderzoek huisdieren maatschappij

 

Waar komen de huisdieren vandaan?

Wanneer huishoudens met een hond gevraagd wordt hoe zij aan hun meest recente hond zijn gekomen, noemt het grootste deel een fokker in Nederland (41%). Een online-advertentie (20%) en familie of vrienden (13%) staan op twee en drie als voornaamste aankoopkanalen. Zo’n 8% geeft aan dat hond is aangeschaft via een fokker in het buitenland.

Onder huishoudens met katten ziet de top drie er anders uit. De grootste groep (een derde) heeft hun kat verkregen via familie of vrienden. Een op de vijf heeft hun kat geadopteerd uit een dierenasiel of zwerfdierenopvang in Nederland. De top drie wordt compleet gemaakt door het aanschaffen van katten via een online-advertentie (20%). Bij de aankoop van aquariumvissen, knaagdieren en sier/zangvogels is de dierenspeciaalzaak het belangrijkste aankoopkanaal. Vijvervissen worden het vaakst aangeschaft in een tuincentrum.

Bijna drie op de tien (29%) konijnen wordt aangeschaft in een gewone dierenwinkel. Een iets grotere groep huishoudens (30%) kreeg hun meest recente konijn van familie of vrienden of via een online advertentie (19%). Vier procent kocht het konijn in een tuincentrum met dierenafdeling. Over het onderzoek Sinds 2002 vindt er jaarlijks onderzoek plaats naar de honden- en kattenpopulatie in Nederland. Vanaf 2015 werden ook metingen van andere huisdieren meegenomen, zoals konijnen, knaagdieren, vissen, vogels en reptielen.

 

huisdieren onderzoek

 

Verantwoording onderzoek

De resultaten uit het onderzoek worden geëxtrapoleerd uit een panel representatief voor Nederlandse huishoudens. Belangrijk om te melden is dat het onderzoek met ingang van dit jaar wat anders is opgezet. I&O Research is nu de uitvoerder van het onderzoek en in vergelijking met eerdere edities is de vragenlijst aangepast en uitgebreid. Nieuw zijn de vragen over het effect van corona op het huisdierenbezit en de relatie tussen het houden van huisdieren en dierenwelzijn. De uitkomsten van de vernieuwde monitor zijn niet één-op-één te vergelijken met de uitkomsten van 2020 en eerdere jaren, met name waar het gaat over de ontwikkeling van het aantal huisdieren in ons land. Daarom zien Dibevo en NVG de cijfers uit dit onderzoek als een nieuwe nulmeting. Door te vragen naar huisdierbezit in de periode vóór en tijdens de pandemie, zijn er op basis van deze meting toch belangrijke conclusies te trekken over de impact van de coronacrisis op het huisdierbezit.

 

Over Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG)

NVG is de branchevereniging van producenten en importeurs van huisdiervoeding in Nederland. Naast leden zijn er ook partners aangesloten bij de vereniging, waarmee op specifieke onderwerpen wordt samengewerkt. NVG vertegenwoordigt de Nederlandse huisdiervoedingsindustrie in gesprekken met de overheid, controle autoriteiten en wetenschap om juiste condities te creëren voor goede, veilige en duurzame huisdiervoeding. Daarnaast staat NVG voor het welzijn van huisdieren en de belangrijke rol die huisdieren innemen in onze samenleving.

 

Over Dibevo

Dibevo is de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat ruim 1.400 bedrijven en bestaat uit fabrikanten/groothandels van dierbenodigdheden en diervoeders, im- en exporteurs van levende dieren, aquarium- en vijvervissen, dieren-, aquarium- en hengelsportspeciaalzaken, tuincentra met een dierenafdeling en dierverzorgende bedrijven als dierenpensions, trimsalons en hondenuitlaatservices. Daarnaast is de beroepsvereniging ABHB (trimsalons) bij Dibevo aangesloten. Dit betreft in totaal circa 1.000 bedrijven. Naast het behartigen van belangen van bedrijven maakt Dibevo zich sterk voor het welzijn van gezelschapsdieren en het waarborgen van verantwoord handelen daarin.

Bron: NVG en Dibevo

 

nieuwsbrief dierentips