Provincie Limburg heeft besloten haar alternatieve wasberenaanpak, die twee jaar geleden startte, voort te zetten. Dit project ontstond mede door de petitie tegen het afschot van de dieren. De wasberen in Limburg werden hierdoor gevangen in plaats van gedood, en bij stichting AAP ondergebracht.

 

Tienduizenden mensen ondertekenden de petitie tegen afschot wasberen

Dankzij de steun van tienduizenden mensen die de petitie tegen afschot ondertekenden, mocht AAP in 2019 samen met de Zoogdierenvereniging aan de slag om zoveel mogelijk wasberen op te vangen. Na sterilisatie en ontworming tijdens hun quarantaine, zijn de dieren bij soortgenoten gezet om ze vervolgens te kunnen herplaatsen. Sinds het begin van het project zijn 46 wasberen door AAP opgehaald in Limburg, veertien van hen zijn inmiddels verhuist naar een permanent onderkomen.

De resultaten van 1,5 jaar wasberen vangen in Limburg, vastgelegd door de Zoogdiervereniging in samenwerking met Bionet Natuuronderzoek, zijn dan ook erg positief. Het project is opnieuw aangeboden aan mogelijke partners en Stichting AAP zet zich ook in de toekomst graag in om de dieren op te vangen.

 

Overlast wasberen

Meerdere partijen zijn bezig met het onder controle houden van wasberenpopulatie. Waar komt die wens vandaan? De zoogdierenvereniging legt op haar website uit hoe de wasberen in Europa terecht kwamen en waarom deze exotische populaties een probleem zijn:

De wasbeer (Procyon lotor) is meer dan 50 jaar geleden vanuit Noord-Amerika in Europa terecht gekomen en daarmee een exoot. De aanwezigheid van exoten is ongewenst. Zo zouden wasberen lokaal een bedreiging kunnen gaan vormen voor inheemse soorten…”

“…Wasberen kunnen in de directe omgeving van mensen leven en daar flinke overlast veroorzaken. Denk daarbij aan het doden van kleine huisdieren, het leeghalen van vuilnisbakken of het binnendringen van huizen. Wasberen kunnen ook besmet zijn met de wasberenspoelworm, wat een gezondheidsrisico kan zijn voor mensen. Informatie over de wasberenspoelworm vind je op de site van het RIVM.”

 

Lokale oorsprong

In hun eindrapport concludeert de Zoogdiervereniging dat wasberen in de hele provincie Limburg voorkomen. Bij de start van het project werd hun aantal geschat op 50-100 dieren. Onder meer door de goede werking van wasberenmeldpunt.nl, zijn dat er op dit moment nog zo’n 17 tot 36. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn de dieren niet verwant aan de Duitse wasberenpopulatie. DNA-onderzoek wijst uit dat de dieren een lokale oorsprong hebben. Ze zijn vermoedelijk in de regio ontsnapt of stammen af van ontsnapte dieren.

Afschot aantoonbaar niet noodzakelijk

Stichting AAP vindt de afschot als aanvullende bestrijdingsmethode onnodig. Nu aangetoond is dat het aantal wasberen aantoonbaar zijn afgenomen, is afschot niet noodzakelijk om dit project succesvol af te ronden. AAP hoopt dat deze goede resultaten andere provincies aanzet om het gekozen afschotbeleid te heroverwegen. Door nu niets te doen óf, zoals onlangs in Gelderland, dieren af te schieten, wordt een effectieve bestrijding van de invasieve exoten in de toekomst alleen maar lastiger, kostbaarder en dieronvriendelijker.

AAP is blij dat na 1,5 jaar wasberen opvangen met het eindrapport kan worden aangetoond dat de voorgestelde aanpak werkt. Tientallen dierenlevens zijn gespaard, we voldoen aan een Europese wettelijke verplichting en de lokale overlast door wasberen wordt teruggedrongen. Nu de provincie Limburg instemt met de aanbevelingen is dat een perfect startpunt om de (inter)nationale aanpak van wasbeerpopulaties effectief en diervriendelijk vorm te geven.

bron: Stichting AAP, Hart voor Dieren Magazine

 

nieuwsbrief dierentips