Den Haag/Almere – Vanaf 1 februari 2015 is in Nederland de huisdierenlijst voor zoogdieren, ofwel de positieflijst, van kracht. Een nieuw besluit dat bepaalt welke dieren geschikt zijn als huisdier of alleen onder strikte voorwaarden gehouden mogen worden. Alleen dieren die op deze lijst staan, mogen thuis gehouden worden. Voor Stichting AAP een enorme mijlpaal aangezien AAP zich al 22 jaar, samen met andere dierenwelzijnsorganisaties, inzet voor dit besluit.

Impulsaankopen

Directeur David van Gennep: “We zijn heel blij met deze lijst. AAP wordt op dagelijkse basis geconfronteerd met eigenaren die van hun exotische huisdier af willen, omdat het dier een slecht doordachte, impulsieve aankoop was. Wasberen, stinkdieren en zelfs rolstaartberen: je kunt het zo gek niet bedenken, of het wordt bij ons aangemeld. De situatie is zo ernstig dat de vraag naar opvang beduidend hoger ligt dan de capaciteit van opvangcentra. Door de huisdierenlijst verwachten we dat het welzijn van de dieren verbetert.”

Nog niet compleet


Of een diersoort geschikt is als huisdier, wordt vastgesteld aan de hand van een methode die is ontwikkeld door de Universiteit Wageningen.
De positieflijst is nog niet volledig. Nog niet alle zoogdiersoorten zijn beoordeeld, dit gaat de komende maanden gebeuren. Mensen die al in het bezit zijn van een huisdier dat door de positieflijst niet langer is toegestaan, mogen hun dier houden tot het overlijdt –mits ze er niet mee fokken of handelen.

De positieflijst vind je hier.

(Foto: Critterbiz/Shutterstock)