Het is weer volop vakantietijd! Voor mensen die een bezoek brengen aan landen waar beren voorkomen, bestaat de kans op een ontmoeting met een beer, in het wild of in gevangenschap. Bears in Mind raadt iedereen die beren in het wild gaat observeren aan de adviezen van het park op te volgen en goed voorbereid op pad te gaan, bij voorkeur onder begeleiding van een professionele gids en voorzien van berenspray. Ziet u een beer die onder slechte omstandigheden gehouden wordt, bijvoorbeeld een beer in een kleine kooi bij een restaurant of langs de weg, geef dit dan door via Bear Alert, www.bearalert.org

De Bear Alert database
In deze database worden alle beermeldingen opgeslagen en inzichtelijk gemaakt. Wilt u voordat u op reis gaat weten of in het land van uw bestemming beren onder beroerde omstandigheden leven? Check dan www.bearalert.org. Bears in Mind doet er alles aan om de leefomstandigheden van deze beren te verbeteren. Soms is een eigenaar bereid zijn beer af te staan. In zo’n geval kan Bears in Mind naar een geschikte opvang voor de beer zoeken. Wereldwijd zijn meer ‘beer-organisaties’ actief. Bears in Mind betrekt hen zoveel mogelijk bij het up-to-date houden van de website. Zo krijgen steeds meer beren wereldwijd een ‘stem’.

Selfies met beren
Veel toeristen bezoeken vanuit Italië de mooie stranden van Albanië. Hier worden ze vaak geconfronteerd met jonge beertjes die door hun eigenaar over de stranden worden gesleept in de hoop dat een toerist voor een kleine vergoeding met het beertje op de foto wil. Doe dit niet! Toeristen zijn degenen die dit misbruik in stand houden. Als de vraag ernaar wordt weggenomen, verdwijnt ook dit wrede verschijnsel. Ieder voorjaar worden wilde beertjes bij hun moeder vandaan gehaald en verhandeld, om uiteindelijk een kort leven te lijden als ‘selfie-beer’. Als mensen dit soort dierenleed tegenkomen, rapporteer het dan via www.bearalert.org, zodat wij met onze Albanese partners kunnen blijven werken aan een oplossing.

Bears in Mind beschermt de beer in het wild en helpt de beer in nood. Al 25 jaar helpt de stichting beren die onder dieronvriendelijke omstandigheden leven. Een aantal van hen heeft een veilig onderkomen gekregen in Het Berenbos in Rhenen.