Namibië is momenteel bezig om 57 wilde olifanten te vangen voor verkoop aan de Verenigde Arabische Emiraten. Verschillende dierenrechtenorganisaties veroordelen dit, de wilde dieren gaan immers een zwaar leven in gevangenschap tegemoet.

 

Populatie olifanten Namibië

De dieren zijn vorig jaar op een veiling verkocht, onder het mom van het terugdringen van de populatie vanwege confrontaties tussen olifanten en mensen. Een totaal van 170 olifanten werd geveild, waarvan 57 al aan bieders zijn verkocht. Volgens het lokale ministerie van Milieu, Bosbouw en Toerisme blijven er 15 olifanten in Namibië en worden 42 olifanten naar het buitenland geëxporteerd om daar in gevangenschap te leven.

Dennis Vink, programmamanager Wildlife bij World Animal Protection Nederland: “Wilde olifanten vangen om te verkopen en zo te veroordelen tot een leven in gevangenschap, is écht niet meer van deze tijd. Olifanten zijn zeer intelligente, gevoelige dieren met een complex emotioneel leven en nog complexere sociale systemen. Ze zijn absoluut niet geschikt voor een leven in gevangenschap, waarbij ze altijd onvoldoende verrijking en vrije keuzemogelijkheden hebben. Veel van deze dieren zullen dit niet overleven, vooral de jonge olifanten maken een kleine kans. En als ze het wel redden, lijden ze de rest van hun leven.”

 

Waar gaan de Namibische olifanten naartoe?

Hoewel het ministerie niets kwijt wil over de exacte bestemming, zijn volgens dierenwelzijnsorganisaties de dieren aan locaties in de Verenigde Arabische Emiraten verkocht. Een export van levende olifanten naar dierentuinen in de Verenigde Arabische Emiraten of een andere niet-Afrikaans land is niet alleen onethisch, maar ook illegaal volgens criteria van het CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora )-verdrag, dat de handel in bedreigde diersoorten reguleert. Een dergelijke export mag alleen doorgang vinden als er een bewezen voordeel is voor natuurbehoud.

Vink: “Olifanten zijn wilde dieren en die horen in het wild. Het is schokkend dat Namibië vandaag de dag nog wilde dieren verhandelt voor financieel gewin. We hopen dat de Namibische regering dit op tijd inziet en de al gevangen dieren terugbrengt naar het wild, voor het te laat is.”

 

World Animal Protection komt in actie

Het nieuws over de handel in olifanten is zeer triest. Maar kunnen we iets doen tegen deze illegale activiteiten? World Animal Protection heeft een open brief ondertekend vanuit het Pro Elephant Network dat zich voor de dieren inzet. De brief focust op het feit dat deze verkoop indruist tegen het CITES-verdrag en daardoor legaal geen doorgang mag vinden. De hoop is dat de Namibische autoriteiten en CITES tot dezelfde conclusie komen en de verkoop terugdraaien. Momenteel worden de olifanten vastgehouden in afwachting van hun uitvoer.

Bron: World Animal Protection

 

nieuwsbrief dierentips