Nu het waterpeil aan het zakken is, kan de schade langzaamaan ingeschat worden. Naast materiële schade is er ook veel dierenleed. Er zijn veel dieren die deze overstromingen niet overleefd hebben, zowel in Nederland als in het buitenland. Door het stromende water kunnen ook ontzielde dierenlichamen uit het buitenland in Nederland terechtkomen.

 

Oproep zorgvuldige omgang met gevonden dierenlichamen

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Vedias, Dierenbescherming, de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO), Stichting DierenLot, Amivedi en de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) roepen op om zorgvuldig om te gaan met gevonden kadavers ten gevolge van de overstromingen. Dit is van groot belang voor de volksgezondheid en de diergezondheid in Nederland.

Het is belangrijk dat de kadavers snel en netjes verwijderd worden, maar ook dat er rekening wordt gehouden met de registratie van deze dieren. Zo kunnen de baasjes of eigenaren op de hoogte worden gebracht over het lot van hun dier. Vaak kan via een aanwezige chip of oormerk (vee) achterhaald worden om welk dier het gaat.

 

Wat te doen als je een dood dier vindt in het rampgebied?

Vind je stroomafwaarts van het rampgebied  het lichaam van een dier, neem dan contact op met Rijkswaterstaat. Zij organiseren het opruimen van de kadavers in samenwerking samen met Rendac.

 

Waarom moeten kadavers opgeruimd worden?

Het is voor de volksgezondheid en de diergezondheid zeer belangrijk dat alle bij de overstroming o omgekomen dieren netjes opgeruimd worden. De natuur is in staat dit zelf te doen, maar – zeker gezien het aantal en omgekomen diersoorten,  geeft dat risico op verspreiding van zoönosen, ziekten die van dier op mens worden overgedragen.

 

nieuwsbrief dierentips