De meeste Nederlanders vinden dat iedere melkkoe recht heeft op een eigen ligplek (80%) en op grazen in de wei (73%). Dit blijkt uit marktonderzoek onder ruim 1.500 Nederlanders in opdracht van Wakker Dier. Deze basale behoeften zijn nu niet vastgelegd in de wet. Wakker Dier start daarom een burgerinitiatief voor de wettelijke bescherming van de melkkoe.
Veel mensen gaan ervanuit dat de Nederlandse wet melkkoeien redelijk beschermt. Zo denkt maar liefst 70 procent dat koeien recht hebben op een minimum hoeveelheid leefruimte. Dat is niet zo. Het is niet eens wettelijk verplicht om iedere melkkoe een ligplek te geven. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “We hebben basisregels voor het houden van kippen en varkens, waarom niet voor koeien?”

Meer bescherming

Ondanks dat mensen denken dat er al veel regels zijn voor het houden van melkkoeien, vindt alsnog 75 procent van de ondervraagden dat er meer wetgeving moet komen. Er is dus veel draagvlak voor betere wetgeving. Anne Hilhorst:  “Nederland geeft om de melkkoe en wil dat ze beschermd wordt. Tijd voor de overheid om daar gehoor aan te geven.”
melkkoeien

Burgerinitiatief

Wakker Dier wil dat melkkoeien ten minste dezelfde bescherming krijgen als varkens en kippen. Dat betekent dat er minimumeisen moeten komen voor leefruimte, ligplekken, vloeren, een verantwoord dag- en nachtritme, gezondheid en soorteigen gedrag (zoals grazen in de wei). Met het burgerinitiatief wil Wakker Dier zorgen dat dit verankerd wordt in het besluit Houders van Dieren.

Onnodig veel dierenleed

De meeste koeien in Nederland leven in zogeheten ‘ligboxstallen’ met harde loopvloeren die regelmatig nat en glad zijn door mest. De ligplekken zijn vaak te smal waardoor een koe niet comfortabel kan liggen, terwijl rusten en herkauwen erg belangrijk is. Een goede stalinrichting is essentieel: een kwart van de koeien komt nooit buiten. Anne Hilhorst: “Het welzijn van melkkoeien ligt nu geheel in de handen van de melkindustrie. Dat leidt tot onnodig veel dierenleed.”

Driehonderdduizend koeien kreupel

Melkkoeien zijn vaak ziek. Elk jaar lopen meer dan driehonderdduizend koeien kreupel en lijden zo’n vierhonderdduizend koeien een óf meerdere keren aan een pijnlijke uierontsteking. Dat zijn alarmerende cijfers voor een industrie die zegt van koeien te houden.

Marktonderzoek

Het marktonderzoekis uitgevoerd door Direct Research onder 1.527 mensen, een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek liep van december 2022 tot en met januari 2023.