GAIA deelt chocolade schapen uit: “Hiervoor hebben we 22 jaar geijverd”

28 juni 2017 — “22 jaar hebben we ervoor geijverd en vandaag is het eindelijk zover: het Vlaams Parlement stemt het kamerbreed gesteund decreet dat wettelijk (weliswaar na een overgangsperiode van anderhalf jaar) een einde maakt aan het onnodige en vermijdbare lijden van honderdduizenden schapen en runderen, die omwille van religieuze tradities zonder verdoving geslacht worden. Een historische gebeurtenis. En dat in het jaar waarin GAIA zijn 25ste verjaardag viert!”

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en GAIA-directeur Ann De Greef woonden de persconferentie bij van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts en vertegenwoordigers van de meerderheid én de oppositie, die het decreet “over de toegelaten methodes voor het slachten van dieren” voorstelden. Beiden reageerden lovend: “Dat dit decreet door meerderheid én oppositie breed gedragen wordt, verdient niet één pluim maar een heel verenkleed.” Minister Weyts, onafhankelijk volksvertegenwoordiger Hermes Sanctorum en N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch kregen elk een chocolade schaap van GAIA.

Erkentelijkheid

“Uit erkentelijkheid”, lichtten Michel Vandenbosch en Ann De Greef toe. “Ieder op hun manier hebben ze hun schouders gezet onder dit dossier en ervoor gezorgd dat vandaag gerealiseerd wordt wat twee jaar geleden nog als onrealistisch werd afgedaan.”

Vanaf 2019 zullen schapen, die ritueel geslacht worden, voorafgaand aan de halssnede via omkeerbare electronarcose bedwelmd moeten worden. Voor runderen geldt “post-cut stunning”, d.w.z. bedwelming onmiddellijk na de halssnede zolang de methode van omkeerbare electronarcose niet op punt staat voor de specifieke runderrassen, die in onze contreien geslacht worden.

Van zodra de methode ook voor die runderrassen op punt staat, zullen ook die dieren voorafgaand aan de halssnede bedwelmd moeten worden via omkeerbare elektronarcose. Het onderzoek door wetenschappers van de universiteit van Bristol is volop aan de gang. Omkeerbare elektronarcose laat toe dat dieren na anderhalve minuut tot twee minuten opnieuw bij bewustzijn komen indien de halssnede niet zou uitgevoerd worden. Dat voldoet aan de eis van moslims dat de dieren niet mogen sterven door het effect van de verdoving: het hart moet blijven kloppen. Het is wetenschappelijk voldoende aangetoond dat elektronarcose eveneens tegemoet komt aan de bezorgdheid van de orthodoxe joden voor wie het gekeelde dier volledig moet kunnen uitbloeden.

Chocolade als dank

Een GAIA-delegatie van 25 afgevaardigden deelde voor de stemming ook aan de Vlaamse parlementsleden chocolade uit met de afbeelding van een schaap. “Als dank om de wens van 85 % van de Vlamingen in te willigen door het decreet goed te keuren over de partijgrenzen heen.”

Geen einzelgänger 

Vlaanderen is geen einzelgänger in dit dossier. Reeds op 17 mei jl. keurde het Waals Parlement unaniem (op 3 onthoudingen na, 1 van Ecolo en 2 van PTB) een wettelijk verbod goed op ritueel slachten zonder verdoving. De verplichte omkeerbare bedwelming via electronarcose voorafgaand aan de halssnede gaat in Wallonië vanaf 1 september 2019 in voor schapen, geiten én runderen.

Ook in Zweden, Slovenië en Denemarken is verdoving, voorafgaand aan de halssnede, verplicht. Oostenrijk, Estland, Letland en Slovakije verplichten verdoving onmiddellijk na de halssnede. Finland verplicht verdoving op hetzelfde ogenblik als de halssnede. En verdoving voorafgaand aan de halssnede is ook verplicht in Noorwegen, Zwitserland en IJsland!

Naleving

GAIA roept de Vlaamse regering en alle Vlaamse partijen op om van de overgangsperiode optimaal gebruik te maken om de praktische toepassing en naleving van de nieuwe wet te faciliteren. Het decreet is hoegenaamd niet tegen de geloofsgemeenschappen gericht, maar heeft enkel en alleen de bedoeling wetenschappelijk aangetoond én technisch vermijdbaar dierenleed te voorkomen. Michel Vandenbosch: “Ik hoop dat de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen de boodschap zullen uitdragen dat de wet moet nageleefd worden in het belang van het dierenwelzijn en de goede verstandhouding tussen de diverse bevolkingsgroepen.”

Brussel

Na Vlaanderen en Wallonië moet ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dringend werk maken van eenzelfde verbod op onverdoofd slachten, klinkt het nog bij GAIA, “zodra de regeringsperikelen daar van de baan zijn, wel te verstaan”.