Dieren kunnen positieve effecten hebben op mensen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het omgaan met huisdieren lichamelijke voordelen biedt, zoals meer ontspanning, een lagere bloeddruk en algemene goede gezondheid. Maar huisdieren kunnen ook steun geven, motiveren, het zelfbeeld verbeteren en contacten bevorderen. Vanwege deze gunstige effecten op allerlei vlakken worden er steeds vaker dieren ingezet in de zorg. Daarbij is grofweg een verschil te maken in twee manieren waarop dieren worden ingezet: AAA en AAT.

 

 

AAA

AAA staat voor Animal Assisted Activities, oftewel activiteiten waarbij dieren worden ingezet. Hiermee worden activiteiten bedoeld zoals bijvoorbeeld het bezoeken van zieken of ouderen om hen op te vrolijken of af te leiden. Er wordt zo gebruik gemaakt van de algemene effecten die dieren op mensen kunnen hebben, in de hoop dat men daardoor bijvoorbeeld vrolijker of actiever wordt, meer onderlinge contacten krijgt of even zijn ziekte kan vergeten. Er is geen duidelijk vooropgezet doel.

AAT

AAT staat voor Animal Assisted Therapy, therapie die wordt ondersteund door aanwezigheid van een dier. Bij deze therapie wordt heel doelgericht een dier in gezet om bepaalde effecten te krijgen bij een bepaalde persoon. Een dier kan bijvoorbeeld worden ingezet om door te dringen tot een psychiatrische patiënt of een revalidatiepatiënt te stimuleren bij het oefenen. Bij AAT is behalve de begeleider van het dier ook altijd een professionele therapeut of behandelaar betrokken of aanwezig die een behandelplan opstelt en de vorderingen nauwkeurig bijhoudt.

AAI

Behalve AAA en AAT komt men ook de term AAI tegen. AAI staat voor Animal Assisted Interventions. (huisdier ondersteunde interventies). Hieronder vallen zowel AAA als AAT. Het verschil tussen AAA en AAT is in de praktijk soms moeilijk te maken. Regelmatig wordt de naam ‘therapie’ gebruikt, terwijl het in feite om AAA gaat. Sommige activiteiten met dieren hebben kenmerken van zowel AAA als AAT. Voor activiteiten en therapieën met dieren worden allerlei diersoorten ingezet: honden, katten, konijnen en knaagdieren, vogels en ook bijvoorbeeld paarden en ezels. Natuurlijk is niet elke huisdiersoort voor elke vorm van activiteit of therapie geschikt.
Behalve huisdieren worden soms ook andere dieren ingezet. Daarvan zijn vooral activiteiten met dolfijnen bekend.


 

Tekst: LICG

TIP:
In de Hart voor Dieren van 1.2015 vind je een uitgebreid artikel over de invloed van dieren op de gezondheid van mensen. Koop hier het losse nummer.