Op 10 november heeft de rechter uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de Staat heeft aangespannen tegen de nertsenfokkers. Tot grote opluchting van alle dierenliefhebbers hebben de zes miljoen nertsen in Nederland gewonnen! De rechter concludeert dat het algemeen belang zwaarder weegt dan het economisch belang van enkele nertsenfokkers. Alle aangevoerde argumenten van de nertsenfokkers werden door de rechter ontkracht. De uitspraak betekent het definitieve einde van de bontindustrie in Nederland: het nertsenfokverbod is weer van kracht. 

Nertsen lijdden een afschuwelijk leven

Bont voor Dieren en de Dierenbescherming hebben alles op alles gezet om te laten zien dat de nertsen in Nederland een afschuwelijk leven lijden. Ze hebben intensief campagne gevoerd met dit prachtige resultaat.

Bron: Bont voor Dieren