Er moet een verbod komen op het hebben van huisdieren voor mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen. Nederlandse kiesgerechtigden vinden dat de belangrijkste dierenkwestie die het komende kabinet moet aanpakken. Dat blijkt uit een peiling die I&O Research uitvoerde in opdracht van de Dierenbescherming.

In de peiling werden kiesgerechtigden tien stellingen over dierenkwesties voorgelegd, onder meer over zwerfkatten, jacht, puppyhandel, de vee-industrie en het houdverbod. Met de stelling over het houdverbod (‘Mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen, moeten verboden worden om nog langer huisdieren te houden’) zegt 92 procent het eens te zijn. Gevraagd naar welke kwestie het eerst moet worden aangepakt door een nieuw kabinet, werd het houdverbod met 56 procent het meest genoemd.

Positief

De Dierenbescherming heeft de peiling uitgevoerd om de politieke partijen te laten zien hoe de kiezers tegenover dierenwelzijn staan. “De uitslag van onze peiling laat zien dat politieke partijen met een gerust hart diervriendelijke maatregelen kunnen nemen. Veruit de meeste kiesgerechtigden reageren positief op de stellingen”, aldus directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming. De Dierenbescherming roept politieke partijen op hun kiezers te laten weten hoe zij in de verschillende kwesties staan.

Belangrijke kwesties

Naast het houdverbod zijn volgens de ondervraagde kiesgerechtigden een lijst met eerlijke puppyhandelaren en strengere regels voor veetransport belangrijke kwesties voor de komende kabinetsperiode. Bij de puppyhandel is veel mis met onder meer de huisvesting en de gezondheid. Van de kiesgerechtigden is 70 procent voor een lijst met betrouwbare puppyhandelaren.
Bij veetransporten worden jaarlijks miljoenen dieren in vrachtwagens geladen om na een uitputtende rit in het buitenland te worden geslacht. Uit de peiling blijkt dat 73 procent voorstander is van een maximale transporttijd. Dit is van 8 uur en een maximale afstand van 500 kilometer.