De foto is ter illustratie.

De Faunabescherming heeft het tipgeld kunnen verhogen voor de tip die leidt naar de dader die de wolf op de Veluwe doodschoot.

 

Wie doodde de Veluwse wolf? Tipgeld voor de gouden tip

Onlangs werd op de Veluwe een dode wolf gevonden. Na onderzoek bleek het dier doodgeschoten te zijn. Naast dat dit veel verdriet en commotie oproept, is het doden van wolven strafbaar. Nadat er een kogel werd aangetroffen in de wolf startte het OM dan ook een strafrechtelijk onderzoek.

De Faunabescherming loofde eerder €5000 uit voor de gouden tip. Nu, al binnen drie dagen, kan het tipgeld verhoogd worden naar €16.000. Dit is te danken aan sympathisanten en donateurs, die gulle giften deden na de eerste oproep tot opsporing van de wolvendoder.

 

Wie was de wolf?

De wolf die door menselijke hand om het leven kwam, was de mannetjeswolf GW1490. Hij leefde vooral in het natuurgebied de Zuidwest-Veluwe. Hij legde overigens een behoorlijk afstand af om hier terecht te komen. Men vermoedt namelijk dat hij eind 2020 vanuit Duitsland aan kwam lopen en via Overijssel en de Noord-Veluwe, de doorsteek maakte naar de Zuid-Veluwe. Daar vond hij zijn ware liefde; een wolvin met wie hij een paar vormde. Helaas kwam zij eerder dit jaar om bij een verkeersongeluk in de buurt van Ede.

 

Het gedrag van een wolf

Alhoewel de wolf in sommige kringen een slechte naam heeft omdat hij veel schapen zou doden, is dit niet het natuurlijke gedrag van het dier. Een wolf die in het wild leeft voedt zich met in het wild levende dieren zoals zwijnen en edelherten. Pas zodra een wolf uit zijn eigen territorium wordt verdreven, bijvoorbeeld door ontbossing, ziet het dier zich genoodzaakt landbouwroofdieren aan te vallen. Dit is een extra argument tegen de massale afschot van edelherten en zwijnen.

 

Waarom gaat De Faunabescherming over tot het verstrekken van tipgeld?

Over de komst van de wolf naar ons land is veel te doen. Voorstanders zien het onder meer als bewijs van het herstel en de verrijking van de Nederlandse natuur. Tegenstanders wijzen op het risico voor landbouwdieren en een deel van de jagers-community ziet de wolven als voedselconcurrent.

Niet eerder werd in afgelopen decennia een wolf in Nederland doodgeschoten. De Faunabescherming vreest dat als dit misdrijf niet opgelost wordt, dit aanzet tot meer geweld tegen wolven. Door tipgeld uit te loven verhoogt de organisatie de kans dat de dader gevonden wordt.

 

Het doden van een wolf is strafbaar in Nederland en België

Het doden van een wolf wordt in onder meer Nederland en België geclassificeerd als ernstig misdrijf. In Nederland kan deze daad bestraft worden met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete tot €21.750,-. In België is de strafmaat onlangs verhoogd tot vijf jaar gevangenisstraf of een boete tot €500.000,-.

Volgens de Europese habitatrichtlijn is zelfs het verstoren van de wolf al strafbaar en is bescherming van het dier een minimale eis van Europees recht.

 

Tipgeldreglement van De Faunabescherming m.b.t. gedode wolf

  1. Het tipgeld is uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot opsporing en onherroepelijke vervolging van de dader die wolf GW1490m doodde .
  2. Het tipgeld bedraagt op dit moment maximaal 16.000 euro. Jagers en met de jacht verbonden personen zijn van deelname uitgesloten. De hoogte van het tipgeld is gelimiteerd tot maximaal de boete die de rechter onherroepelijk oplegt aan de dader, opdat het tipgeld nimmer als verdienmodel gezien zal kunnen worden.
  3. Deelnemers kunnen informatie insturen naar info@faunabescherming.nl, eventueel vergezeld van een of meerdere foto’s. Ook tips die via de politie worden aangemeld komen in aanmerking voor de beloning wanneer de tip herleidbaar is tot de dader in de zaak van doodgeschoten wolf  GW1490.
  4. Tips kunnen worden ingestuurd tot 1 januari 2022.
  5. Bij meerdere gouden tips, wordt het tipgeld verdeeld over deze tips verdeeld, te beoordelen door het bestuur van de Faunabescherming.
  6. De Faunabescherming heeft het recht ingezonden tips te delen met justitie en/of politie, desgevraagd anoniem.
  7. Winnaars dienen schriftelijk te verklaren geen jager te zijn, nooit gejaagd te hebben en nooit te zullen gaan jagen. Zij zijn geen terreineigenaar die jachtrechten verpacht. Zij zijn op geen enkele andere wijze verbonden met de jacht of met jagers.
  8. Doel van het uitgeloofde tipgeld is om het illegaal bejagen van de wolf te stoppen. Daders moeten weten dat ze niet vrijuit zullen gaan.
  9. Deelnemers aan het verstrekken van tips doen dat voor eigen verantwoording, De Faunabescherming is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van gebiedsverboden en raadt die ook af.
  10. Inzendingen naar De Faunabescherming zullen discreet behandeld worden, namen van inzenders en winnaar(s) blijven desgewenst geheim.

Bron: De Faunabescherming, Provincie Gelderland

nieuwsbrief dierentips