De ‘Maand van de Parasiet’ wordt jaarlijks in april wordt gehouden en vraagt dit jaar aandacht voor het verantwoord gebruiken én afvoeren van antiparasitica. De Maand van de Parasiet wordt georganiseerd door een aantal organisaties uit de dierensector die allemaal dezelfde boodschap willen uitdragen ‘Bescherm je dier milieubewust’.

Bewustwordingscampagne

Diereigenaren zijn zich niet altijd bewust van de juiste toediening en dosering van medicatie. Daarvoor is het belangrijk de bijsluiter van een product vooraf te lezen. Ook het weggooien van restanten van (dier)geneesmiddelen gebeurt vaak onbewust gewoon bij het huisafval. Wat veel mensen niet weten is dat restanten van anti-parasitica, zoals lege pipetten of de uitgewerkte vlooienband, bij het Klein Chemisch Afval (KCA) horen. Gemeentes hebben inzamelcentra of milieustraten waar het gratis afgegeven kan worden. Ook diverse dierenartspraktijken en dierenspeciaalzaken hebben de mogelijkheid om lege verpakkingen van daar gekochte producten in te leveren, zodat het op de juiste manier kan worden afgevoerd.

Tijdens de Maand van de Parasiet staan een aantal boodschappen centraal:

  1. Lees de bijsluiter voordat je een product toedient. Let daarbij op de juiste dosering, behandelingsinterval en

    eventuele voorzorgsmaatregelen, zoals een aantal dagen niet zwemmen.

  1. Voorkom dat haren van dieren die behandeld zijn met antiparasitica in de natuur terecht komen, door die haren

    weg te gooien bij het restafval.

  1. Voorkom dat ontlasting van, met antiparasitica behandelde dieren, in de natuur terecht komt door ontlasting op

    te ruimen en weg te gooien bij het restafval en niet in de GFT bak.

  1. Lever restanten van antiparasitica in bij het Klein Chemisch Afval (KCA)

Maand van de Parasiet Initiatiefnemers

Deze voorlichting is onderdeel van een bredere campagne ”Medicijnen en Milieu”. De non-profit organisatie ESCCAP, Europen Scientific Counsel Companion Animal Parasites, heeft het initiatief voor de Maand van de Parasiet zevende jaar geleden genomen. Speciaal voor de campagne 2024 is er een samenwerking aangegaan met de KNMvD (belangenvereniging voor dierenartsen), Dibevo (brancheorganisatie voor dierenspeciaalzakenkanaal) en wordt onder andere ondersteund door Vedias, de vereniging voor paraveterinair dierenartsassistenten, De Groene Veterinair en de Faculteit Diergeneeskunde.

Meer informatie is te vinden op de website: www.maandvandeparasiet.nl