Na het afsluiten van de klimaattop in december in Dubai, hopen natuurbeschermers op een keerpunt voor de integratie van de natuur in wereldwijde klimaatstrategieën. Naast de focus op het verminderen van fossiele brandstoffen, stonden natuur en biodiversiteit dit jaar namelijk hoog op de agenda. Maar de rol van wilde dieren in klimaatstrategieën is onderbelicht gebleven. Experts van International Fund for Animal Welfare (IFAW) waren bij de klimaattop aanwezig om aandacht te vragen voor de rol van wilde dieren als oplossing voor de klimaatcrisis.

Simon Addison, klimaatexpert bij IFAW, licht de belangrijke rol van dieren in de strijd tegen klimaatverandering toe: “Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de één verslechterd, beschadigt het de ander. Daarom moeten ze ook beide aangepakt worden. We moeten inzetten op het behoud van populaties wilde dieren, zij helpen ecosystemen namelijk onder andere koolstof op te nemen. Klimaatactie om de populaties van wilde dieren in stand te houden is daarom essentieel.”

klimaatverandering

Ook Zaan Olivier, projectmanager bij IFAW, illustreert hoe dieren een positieve invloed hebben op het tegengaan van klimaatverandering. Olivier: “Net zoals bijen op het land zich voortbewegen tussen bloemen om deze te bestuiven, zo zwemmen walvissen tussen het fytoplankton in de oceaan. Walvissen slaan koolstof op uit de oceaan en bemesten de oceaan met hun uitwerpselen, waarmee ze de groei van fytoplankton stimuleren. Deze fytoplankton produceert de helft van alle op aarde gebruikte zuurstof. Bovendien is fytoplankton voedsel voor vissen en haaien. Het belang kan dus niet onderschat worden, walvissen zijn ‘de bijen van de oceaan”

Het beschermen en behouden van populaties wilde dieren en biodiversiteit is een natuurlijke oplossing die relatief goedkoop is. Daarom blijft IFAW samenwerken met regeringen over de hele wereld om het behoud van wilde dieren en biodiversiteit in nationale plannen op te nemen. Door de groei van wilde dierenpopulaties te stimuleren, kunnen we het vermogen van ecosystemen om meer koolstof vast te leggen, bevorderen. Olivier: “Ondanks de huidige focus op door de mens gemaakte oplossingen, zoals zonnepanelen en CO2-opslag in de bodem, is een evenwichtige benadering die natuurlijke oplossingen omvat essentieel. In de natuur is alles met elkaar verbonden en leidt een holistische benadering tot een win-winsituatie.”