EHEES  (Elephant Haven European Elephant Sanctuary) is een liefdevol plek waar olifanten hun welverdiende vrijheid, ruimte en gezelschap van soortgenoten vinden. Meer en meer Europese landen verbieden wilde dieren in circussen, waaronder olifanten. Helaas bestond er tot nu toe geen opvang waar deze dieren naartoe kunnen om hun oude dag door te brengen.

 

Oprichting EHEES

Tony Verhulst en Sofie Goetghebeur hebben daarom, na meer dan 20 jaar in dierentuinen gewerkt te hebben,  EHEES opgericht om aan deze nood tegemoet te komen. In Frankrijk vonden ze de geschikte locatie die ze zochten. De opvang is een plek waar olifanten een plaats voor de rest van hun leven vinden, met ruimte, rust, en het gezelschap van soortgenoten. Op het terrein van zo’n 29 ha. zullen de dikhuiden volop kunnen genieten van hun vrijheid, en opnieuw hun natuurlijke gedrag vertonen. EHEES is  het eerste Europese opvangcentrum voor olifanten uit dierentuinen en circussen.

 

Hoe gaat het nu met de opvang?

Sinds we Tony en Sofie enkele jaren geleden ontmoetten, is er heel wat gebeurd en verwezenlijkt. Tijd dus om ze opnieuw aan het woord te laten:

“De voorbije jaren hebben we hard gewerkt aan het inrichten van het terrein, met onder meer het aanbrengen van een olifantenbestendige omheining en het bouwen van een verwarmde olifantenstal. We hebben ook een moestuin aangelegd, een grote serre geinstalleerd, en fruit- en andere bomen geplant om de olifanten steeds het nodige voer en takken te kunnen geven. De voorraad hooi is ook al voorzien. Bovendien hebben we aardige buren die ons willen helpen.  Dat we al zover gekomen zijn, hebben we mede te danken aan een ploeg enthousiaste en  toegewijde vrijwilligers en partners die dit project mee helpen realiseren. Voorlopig, als gevolg van de huidige pandemie, kunnen zij helaas niet tot bij ons komen.”

 

De nodige opleidingen en vergunningen op zak

Tony heeft de in Frankrijk verplichte opleiding voor het houden van Afrikaanse en Aziatische olifanten met succes afgerond, en EHEES heeft alle nodige vergunningen van de Franse overheid op zak. We zijn dan ook helemaal klaar om de eerste 3 olifanten te ontvangen. Bovendien biedt het huidige terrein van 29 ha de mogelijkheid om uit te breiden. Achter de schermen, en in alle discretie, werken we samen met andere verenigingen, opvangcentra en overheden van over de hele wereld aan diverse dossiers.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

EHEES

 

Olifant Buba

“We hadden gehoopt om Buba, de circusolifant van de familie Freiwald, als eerste olifant te mogen verwelkomen. Vanaf het begin hebben we ons voorgesteld aan het bevoegde ministerie in Nederland,  ons bekend gemaakt bij het circus, met het voorstel om Buba op te vangen. Voortdurend hebben we de hand gereikt naar de familie Freiwald, en EHEES voorgesteld als een plaats waar Buba een gelukkige oude dag zou kunnen slijten. Om een te brutale overgang te vermijden, hebben we aangeboden om Buba stap voor stap aan haar nieuwe omgeving en nieuwe mensen te laten wennen in de aanwezigheid van de heer Freiwald. Jammer genoeg heeft het circus hierop nooit gereageerd.

Reeds in 2015 is het verbod op wilde dieren in circussen in Nederland in werking getreden. Na het circus al drie keer een ontheffing te hebben toegestaan, heeft de 2de Kamer van de Nederlandse regering op dinsdag 1 december gestemd over de vraag of Buba naar EHEES mag komen of bij het circus mag blijven. We zijn helaas bijzonder triest om te moeten melden dat de meerderheid van de Kamer besloten heeft dat Buba bij het circus mag blijven, ondanks het geldende verbod. We betreuren dan ook dit besluit, dat zonder enige kennis van zaken is genomen. We weten dat er een aanzienlijke weerstand bestaat van circussen t.o.v. opvangcentra, maar we zijn verontwaardigd over hoe alles verlopen is.

EHEES heeft altijd getracht om in contact te komen met de familie Freiwald maar we hebben nooit  gehoor gekregen. Er is zelfs nooit iemand  naar Frankrijk gekomen om EHEES te ontdekken en ons te leren kennen.”

 

Het verhaal van EHEES niet gehoord

“Jammer genoeg zijn er ook vele onwaarheden over EHEES verspreid, en maar weinige van de Nederlandse media stonden open om onze kant van het verhaal te vertellen. En sommige politici beweerden dat alle dieren in opvangcentra zonder meer wegkwijnen en sterven (wat natuurlijk niet waar is, integendeel). Buba zou dan sterven bij EHEES, want ze zou niet met anderen olifanten overweg kunnen omdat ze een bijzonder karakter heeft, ze zou ook niet alleen mogen zijn ….maar moet wel bij het circus blijven want de familie zou als het ware haar ‘kudde’ vervangen.
Er kan beslist een zeer hechte band tussen mens en dier bestaan, maar we mogen nooit denken dat wij hun soortgenoten kunnen vervangen.  Olifanten onder elkaar hebben hun eigen emoties, vormen van communicatie, onderlinge vriendschappen die een mens niet kan vervangen. Er zijn talrijke voorbeelden van olifanten die opnieuw  ‘olifant’ worden in opvangcentra, en weer hun natuurlijke gedrag gaan vertonen.”

 

EHEES ondersteunt olifanten op verschillende manieren

“De olifanten die naar EHEES komen, gaan doorgaans al wat ouder zijn of in minder goede gezondheid verkeren. Behalve een opvang, kan EHEES dan ook als een zorg- of rusthuis voor ze gezien worden. En ja, onvermijdelijk zullen er ook olifanten sterven in EHEES, want zie ons gerust als een soort van ouderlingentehuis, waar olifanten tot het einde van hun dagen kunnen blijven.

EHEES is helemaal  klaar om de eerste olifanten te verwelkomen, we zijn financiëel gezond, vele lieve en trouwe supporters staan achter ons, en bovendien heeft onder andere Fondation Brigitte Bardot beloofd om ons te blijven steunen. We zijn omringd door een deskundige adviesraad met een omvangrijke kennis, staan in contact met andere opvangcentra en dierentuinen, dierenartsen en olifantenexperten die ons bijstaan met de nodige raad en daad. Bovendien beschikt Tony beschikt over 14 jaar ervaring met olifanten, waaronder circusolifanten.

Ons doel blijft onveranderd, olifanten ruimte en rust geven, samen met soortgenoten als ze dat wensen, of alleen als ze dat verkiezen… en dit door samen te werken.”

 

Meer info over EHEES

We kunnen hier uiteraard niet alles over EHEES vertellen. Op de website  www.elephanthaven.com/nl  is veel meer over EHEES te vinden. Daar kan je je bovendien inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de opvang.

 

Dankwoord

Tony en Sofie willen via deze weg nogmaals iedereen bedanken die zich inzet voor het welzijn van Buba! “Ook een grote dank aan Partij Voor de Dieren, House of Animals, Animals Today, Bite Back, Stichting Animal Rights, Vrienden Van de Olifant en Chapter Animals.”

 

Bron: EHEES – Elephant Haven European Elephant Sanctuary

 

 

nieuwsbrief