Chimpansee Linda heeft, voor het eerst in 30 jaar, een soortgenootje in haar armen kunnen sluiten! Linda en Julio hadden elkaar al wel door het luik, dat hun verblijven van elkaar scheidde, heen gezien. Maar ze hadden nog geen direct contact kunnen maken. Wat er gebeurde toen het luik openging daar kon Stichting AAP alleen maar van dromen. Linda kroop er direct doorheen en pakte Julio’s uitgestoken hand. Een omhelzing volgde en even later speelden ze samen.